Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
25-02-2021, Czwartek, 11:50


Jesteś tutaj :: Prezydent Miasta :: Archiwum :: Zarządzenie Nr I / 793 / 06 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dn. 23 marca 2006 r.
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zarządzenie Nr I / 793 / 06 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dn. 23 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr I / 793 / 06
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 23 marca 2006 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami ) oraz Uchwały Nr XLVIII / 683 / 05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

   Prezydent Miasta Stalowa Wola
   zarządza co następuje :

§ 1

  1. Realizacja zadania publicznego pn. " Powrót do aktywnego życia w rodzinie  i społeczeństwie kobiet po mastektomii" powierzona zostanie Stowarzyszeniu Rehabilitacyjnemu Kobiet po Mastektomii AMAZONKA w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 6.000,- zł.
  2. Realizacja zadania publicznego pn. " Rehabilitacja i integracja osób dotkniętych autyzmem" powierzona zostanie Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział Terenowy  w Stalowej Woli ul. Hutnicza 14  wraz z udzieleniem wsparcia  w kwocie 5.000,- zł.
  3. Realizacja zadania publicznego pn. " Punkt konsultacyjny dla uczniów niepełnosprawnych ? pomoc w wyborze drogi życiowej" powierzona zostanie Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej PRYZMAT w  Stalowej Woli ul. Hutnicza 8  wraz    z udzieleniem wsparcia w kwocie 11.000,- zł.
  4. Realizacja zadania publicznego pn." Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku" powierzona zostanie Polskiemu Związkowi Niewidomych w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 5.000,- zł.
  5. Realizacja zadania publicznego pn. " Pomoc niepełnosprawnym z wadami słuchu poprzez likwidację barier w komunikowaniu się" powierzona zostanie Polskiemu Związkow Głuchych w Stalowej Woli ul. Mickiewicza 16 wraz z udzieleniem wsparcia  w kwocie 6.000,- zł.
  6. Realizacja zadania publicznego pn. " Przeciwdziałanie bezradności osób chorych na stwardnienie rozsiane" powierzona zostanie Stalowowolskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego ul.Dmowskiego1 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 5.000,- zł.
  7. Realizacja zadania publicznego pn. " Rehabilitacja i integracja osób szczególnej troski, dotkniętych niepełnosprawnością umysłową i ruchową" powierzona zostanie Katolickiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski FLORIAN w Stalowej Woli ul. Floriańska 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.500,- zł.
  8. Realizacja zadania publicznego pn. " Poprawa zdrowia osób starszych, samotnych poprzez integrację" powierzona zostanie Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistó i Inwalidów w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 2 A wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 4.000,- zł.
  9. Realizacja zadania publicznego pn. " Działania na rzecz osób chorych i zagrożonych cukrzycą" powierzona zostanie Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Stalowej Woli ul. Mickiewicza 16 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 2.500,- zł.

§ 2

Środki finansowe na udzielenie wsparcia pochodzą z działu 853 ? Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 ? Pozostała działalność, § 2820 ? dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

§ 3

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconego zadania wyznacza się Wydział Oświaty, Kultuty i Zdrowia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-31 11:56:32
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-31 11:56:32

Rejestr zmian

Oglądano 792 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl