Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 02:57


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/8 /02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
UCHWAŁA Nr II/8 /02
UCHWAŁA  Nr II/8 /02
RADY  MIEJSKIEJ  W  STALOWEJ  WOLI
 z dnia 6 grudnia 2002 r.
 
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
 
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 25 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z 2002r., Nr 14 poz. 138) Rada Miejska w Stalowej Woli
 
 u c h w a l a   c o    następuje :
 
§ 1
 
1.  Radnemu wykonującemu poza Stalową Wolą określone przez Przewodniczącego Rady zadanie mające bezpośredni związek  z wykonywaniem mandatu, przysługuje zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych  radnych gminy.
 
2.  Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu według których, radnemu któremu Przewodniczący Rady wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy przysługuje zwrot kosztów przejazdu określa w wysokości podanej w § 2 ust. 1 pkt 1 ? rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271)
 
3.  Zwrot kosztów podróży następuje w ciągu 7 dni od przedłożenia przez radnego w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta w Stalowej Woli polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez uprawnioną osobę i zawierającego potwierdzenie wykonania powierzonego tym poleceniem wyjazdu zadania.
 
§ 2
 
Wskazuje się Pana Adama Koptyrę Wiceprzewodniczącego Rady do określenia Przewodniczącemu Rady w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr XXII/367/00 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia
15 września 2000r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej i członkom komisji spoza rady.
 
§ 4
   
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 14:34:09
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 14:34:09

Rejestr zmian

Oglądano 750 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl