Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 09:45


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/15/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/15/02
Uchwała Nr II/15/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002 roku.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 roku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999r. Nr 38, poz. 360,  Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,  Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,  z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365), oraz zgodnie z:
 
1) umową Nr 232/02/259 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków
    Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2002 roku porozumienie Nr 53/02
    zawartym w dniu 8 sierpnia 2002 roku,
2) pismem Nr MOPS I-0717/1/1830/02 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 
    z dnia 26 listopada 2002 roku,
3) pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820/109g/2002 z dnia 22 listopada 2002 roku,
4) pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820/110g/2002 z dnia 25 listopada 2002 roku,
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się dochody budżetowe            o kwotę    134.559,- zł.
w następujących działach:
dział 758 ? Różne rozliczenia             o kwotę    72.017,- zł.
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
 samorządu terytorialnego                  o kwotę    72.017,- zł.
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa    o kwotę    72.017,- zł.
 
dział 801 ? Oświata i wychowanie   o kwotę    50.000,- zł.
rozdz. 80110 ? Gimnazja   o kwotę    50.000,- zł.
§ 633 ? Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
     inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   o kwotę    50.000,- zł.
 
dział 853 ? Opieka społeczna  o kwotę    12.542,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę    12.542,- zł.
§ 097 ? Wpływy z różnych dochodówo kwotę    12.542,- zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe             o kwotę    134.559,- zł.
w następujących  działach:
dział 801 ? Oświata i wychowanie                o kwotę    119.052,- zł.
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe                o kwotę    32.840,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe  o kwotę    26.164,- zł.
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1     -  216,- zł.
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 -  216,- zł.
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 - 24.434,- zł.
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 -    216,- zł.
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 -    866,- zł.
dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12   -    216,- zł.
 
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę     592,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę      6.084,- zł.
z przeznaczeniem na wypłatę odpraw w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 oraz nauczanie indywidualne w w/w szkołach.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja                  o kwotę    85.779,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe   o kwotę    35.779,- zł.
z przeznaczeniem dla:
1/ Gimnazjum Nr 1     - kwoty    22.227,- zł.
2/ Gimnazjum Nr 2 - kwoty    216,- zł.
3/ Gimnazjum Nr 3 - kwoty      1.299,- zł.
4/ Gimnazjum Nr 5 - kwoty    216,- zł.
5/ Gimnazjum Nr 6 - kwoty    11.821,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            o kwotę    50.000,- zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej
przy Zespole szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli.
 
rozdz. 80120 ? Liceum ogólnokształcący          o kwotę     433,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe  o kwotę     433,- zł.
Dla Liceum samorządowego na nauczanie indywidualne.
 
dział 853 ? Opieka społeczna                o kwotę    12.542,- zł.
rozdz. 85319 ? Ośrodki pomocy społecznej o kwotę    12.542,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe  o kwotę    10.640,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę      1.902,- zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 7 osób zatrudnionych
w charakterze opiekunek w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy
w Stalowej Woli.
dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza       o kwotę      2.965,- zł.
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne              o kwotę      2.965,- zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osoboweo kwotę      2.147,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne     o kwotę     818,- zł.
z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 13:46:24
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 13:46:24

Rejestr zmian

Oglądano 805 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl