Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:04


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/12/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/12/02
Uchwała Nr II/12/02  
 Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia  6 grudnia 2002 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) art.14 pkt.1, 2 i 4 ustawy z dnia z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U.  z 2002 Nr  9  poz.84, 200 poz.1683) art.4 ust.1 w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. 62, poz. 718,  z 2001r Nr 46, poz. 499, z 2002r. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 )
            Rada Miasta Stalowej Woli uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów:
    1/  w wysokości 15 ?zł za jednego psa,
    2/  w wysokości 18 ?zł  od drugiego i każdego następnego psa.
 
§ 2
 
Unieważniono1)
§ 3
 
  1. Podatek płatny jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego na rachunek bankowy   Urzędu Miasta w banku lub placówce pocztowej
  2. Podatek pobiera się w połowie stawki określonej w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
  3. W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.  
  4. W przypadku wyzbycia się psa do dnia 30 czerwca roku podatkowego, podatek pobiera się w połowie stawek określonych w § 1.
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Nr XXIV/432/00 z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie  do podatku należnego w 2003 roku.
 

 
1) Stwierdzono nieważność Uchwałą Nr XLV/7827/2002 z dnia 16 grudnia 2002r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 14:23:11
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 14:23:11

Rejestr zmian

Oglądano 819 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl