Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:21


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/10/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/10/02
Uchwała Nr II/10/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002 roku
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984)  w związku z art.5 ust 1, 3 i 4, ustawy z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.  z 2002 Nr  9  poz.84, Nr 200 poz. 1683) art. 4  ust.1 w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszani aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. 62, poz. 718,  z 2001r Nr 46, poz. 499, z 2002r. 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984  
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Określa wysokość stawek  podatku od nieruchomości:
 
1) Od budynków mieszkalnych lub ich części  od 1m2 powierzchni użytkowej    -    0,45zł.
 
2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, oraz od  budynków mieszkalnych lub
  ich części zajętych    na prowadzenie działalności gospodarczej
  od 1m2powierzchni użytkowej- 15,86 zł.
 
3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej -  7,38 zł.
 
4) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych  od 1 m2 powierzchni  użytkowej     -   3,46 zł.
 
5) Od budynków inwentarskich i gospodarczych lub ich części
zajętych na składowanie płodów  rolnych i opału od 1m2
powierzchni użytkowej  -   4,44 zł.
 
6) Od garaży i od pozostałych budynków lub ich części od 1m2
powierzchni użytkowej -  
  -   5,25 zł.
 
7) Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub ciepła, linii  elektroenergetycznych
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci
rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli 
służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków          -   1,5% ich wartości.
 
 8) Od  pozostałych  budowli   -   2% ich wartości.
 
9) Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
  gruntów i budynków od 1m2 powierzchni      -  0,56 zł.
 
10)  Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
    retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni        -   2,96 zł.
 
11)  Od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni            -  0,08 zł.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
 
§ 3
 
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, oraz opublikowana w  tygodniku Sztafeta
.
  § 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2003 roku.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 14:28:57
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 14:28:57

Rejestr zmian

Oglądano 768 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl