Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 03:22


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/13/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/13/02
Uchwała Nr II/13/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002 r.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
 
    Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz art. 124, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999r. Nr 38, poz. 360,  Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,  Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,  poz. 1623 z 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, 1300), oraz zgodnie
- z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2002 z dnia 1 października 2002 roku,
- z porozumieniem Nr 64/02 zawartym 15 października 2002 roku z Województwem Podkarpackim
- z porozumieniem Nr 66/02 zawartym 15 października 2002 roku z Województwem Podkarpackim
 
Rada Miejska Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych              o kwotę    237.062,- zł.
 
w następujących działach:
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia  o kwotę  232.062,- zł.
rozdz. 75805 ? Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin  o kwotę    232.062,- zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 232.062,- zł
 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę      5.000,- zł.
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury      o kwotę      5.000,- zł
§ 271 ? Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
 między jednostkami samorządu terytorialnego
 na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę      5.000,- zł
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę   237.062,- zł.
 
poprzez zmniejszenie                    o kwotę  10.213,- zł
 
w następujących działach:
 
 600 - Transport i łączność o kwotę 8.628,- zł.
 
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne o kwotę 8.628,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          o kwotę      8.628,- zł.
z zadania pn. ,, PT budowy drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Okulickiego?       
 
854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza             o kwotę    1.585,- zł.
 
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne   o kwotę    1.585,- zł.
§ 4440 ? Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    o kwotę     1.585,- zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli
 
poprzez zwiększenie                 o kwotę    247.275,- zł
 
w następujących działach:
 
757 ? Obsługa długu publicznego  o kwotę    160.000,- zł
rozdz. 75705 ? Obsługa kredytów podmiotów krajowych    o kwotę    160.000,- zł
§ 8010 ? Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
       publicznego  o kwotę    160.000,- zł.
 
z przeznaczeniem na regulowanie odsetek bankowych od kredytów obrotowych w rachunku bieżącym zaciąganych w trakcie 2002 roku (limit)
 
801 ? Oświata i wychowanie             o kwotę    41.310,- zł
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe                o kwotę      1.585,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenie osobowe pracowników          o kwotę      1.585,- zł.
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja              o kwotę    39.725,- zł
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
        budżetowych o kwotę    34.999- zł.
z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni w Gimnazjum Nr 3 w Stalowej Woli
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      o kwotę     4.726- zł.
z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne
w Gimnazjum   Nr 6 w Stalowej Woli
 
854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza         o kwotę    32.337,- zł
 
rozdz. 85404 ? Przedszkola   o kwotę    32.337,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenie osobowe pracowników  o kwotę    16.000,- zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne         o kwotę      2.550,- zł.
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy   o kwotę     930,- zł.
z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 12 w Stalowej Woli.
 
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę      3.000,- zł.
z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 3 w Stalowej Woli
 
§ 4270 ? Zakup usług remontowycho kwotę  6.857,- zł.
z przeznaczeniem na remont kociołków elektrycznych dla Przedszkola Nr 18
w Stalowej Woli
 
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych   o kwotę      3.000,- zł.
z Przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 3 w Stalowej Woli     
 
 
w dziale 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę    13.628,- zł.
 
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury        o kwotę      5.000,- zł
§ 4220 ? Zakup środków żywności o kwotę      3.000,- zł
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia zespołów folklorystycznych uczestniczących w IV Ogólnopolskim Spotkaniu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych ?Lasowiaczek 2002?
 
§ 4090 ? Honoraria o kwotę      2.000,- zł
z przeznaczeniem na wypłatę honorarium dla kuratora Wystawy Monograficznej Jacka Malczewskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
 
rozdz. 92109 ? Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  o kwotę     8.628,- zł
§ 4270 ? Zakup usług remontowych    o kwotę     8.628,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Klubu ?Emka? w Stalowej Woli.
 
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej            o kwotę  76.874,- zł.
 
poprzez zmniejszenie:
 
w dziale 758 ? Różne rozliczenia         o kwotę   76.874,- zł.
rozdz. 75818 ? Rezerwy ogólne i celowe o kwotę   76.874,- zł.
§ 4810 ? Rezerwy   o kwotę   76.874 ,- zł.
 
poprzez zwiększenie:
 
010 ? Rolnictwo i łowiectwo                o kwotę  300,- zł
01032 ? Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa                 o kwotę       300,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych                  o kwotę  300,- zł.
 
600 ? Transport i łączność o kwotę  10.000,- zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne          o kwotę  10.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      o kwotę  10.000,- zł
 
801 ? Oświata i wychowanie      o kwotę    30.274,- zł
rozdz. 80110 ? Gimnazja              o kwotę    30.274,- zł
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       o kwotę      2.274,- zł
dla Gimnazjum Nr 6 w Stalowej Woli na adaptację pomieszczeń
mieszkalnych na sale lekcyjne
 
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
        budżetowych                  o kwotę    28.000,- zł
 
1)  na zakup wypażacza i patelni elektrycznej
  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli      -  12.000,-
2)  na zakup tablicy wyników na salę gimnastyczną w ZSO Nr 2
w Stalowej Woli              -  16.000,-   
 
853 ? Opieka społeczna                o kwotę    10.000,- zł.
rozdz. 85301 ? Placówki opiekuńczo - wychowawcze   o kwotę    10.000,- zł.
§ 4220 ? Zakup środków żywności     o kwotę    10.000,- zł.
 
 
 
 
 
854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza        o kwotę      4.500,- zł
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne   o kwotę      4.500,- zł
§ 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
        budżetowych  o kwotę     4.500- zł.
na zakup nowej patelni elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Stalowej Woli
 
900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         o kwotę    13.000,- zł.
rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i drógo kwotę     13.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          o kwotę    13.000,- zł
 
926 ? Kultura fizyczna i sport          o kwotę  8.800,- zł.
rozdz. 92601 ? Obiekty sportowe   o kwotę  8.800,- zł.
§ 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych
        jednostek budżetowycho kwotę  8.800,- zł
 
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 14:10:08
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 14:10:08

Rejestr zmian

Oglądano 785 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl