Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-04-2024, Sobota, 00:19


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/18/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/18/02

Uchwała Nr II/18/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Żywienie dzieci? przy Gimnazjach w Stalowej Woli.
 
  Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984) i art. 79, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U z 1996 roku Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 roku Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 roku  Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 roku Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 1239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1320, Nr 120, poz. 1268, z 2001 roku Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 roku Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984) oraz art. 21, ust. 1, pkt. 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 roku Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 roku Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 roku Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 roku Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,   Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się dla Gimnazjów w Stalowej Woli:

- ?Gimnazjum Nr 1?,

- ?Gimnazjum Nr 3?,

środki specjalne pod nazwą ?Żywienie dzieci? zwane dalej środkami specjalnymi.

§ 2

Do zadań środków specjalnych należy ewidencja przychodów i wydatków związana z prowadzeniem świetlic dla dzieci.

§ 3

1.  Przychodami środków specjalnych będą:
- odpłatność dzieci za obiady,
- odpłatność personelu za obiady,
- dofinansowanie MOPS-u,
- wpływy ze sprzedaży wyżywienia,
- odsetki.
2.  Wydatkami środków specjalnych będą:
- zakup żywności,
- zakup naczyń kuchennych,
- prowizje bankowe.

§ 4

1. Traci moc Uchwała Nr XI/173/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 września 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Żywienie dzieci" przy Zespołach Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, zmieniona Uchwałą Nr XXII/347/00 z dnia 15 września 2000 roku, Uchwałą NR XXIII/375/00 z dnia 10 listopada 2002 roku i Uchwałą NR XXXIII/638/00 z dnia 23 października 2001 roku,
 
2. Traci moc Uchwała Nr XI/173/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 września 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą ?Zespoły Szkół? przy Zespołach Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/639/01 z dnia 23 października 2001 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje ogłoszona przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 13:34:06
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 13:34:06

Rejestr zmian

Oglądano 886 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl