Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:23


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II /16/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II /16/02
Uchwała Nr   II /16/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002
 
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia  od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
 
 
   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984)  art.12 ust 1, pkt. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  (Dz. U  z 1993 r  Nr  94, poz. 431 z  1994r Nr 1 poz. 3, z 1996 r  Nr 91 poz. 409,z 1997r Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r Nr 108, poz. 68, z 2001 Nr 81, poz. 875z 2002 Nr 200 poz. 1680)
 
 
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1
 
 
 
Określa się tryb i szczegółowe  warunki zwolnienia od podatku rolnego  gruntów gospodarstw  rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej zwanego dalej ?zwolnieniem?.
 
 
§ 2
 
 
  1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika złożony  w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli  do dnia 30 kwietnia roku podatkowego .
  2. We wniosku należy określić: numery działek  na których  następuje zaprzestanie produkcji rolnej, powierzchnię działki i jej położenie, klasę gruntu oraz okres na który  następuje zaprzestanie produkcji  rolnej.
  3. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 podatnik winien dołączyć oświadczenie o zaprzestaniu produkcji rolnej.
 
 
 
§ 3
 
1.  Warunkiem zwolnienia jest :
  1/  zaprzestanie produkcji rolnej (uprawy roślin),
  2/  niewykorzystywanie gruntów na  cele pastwiskowe,
  3/  utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2.   Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione łącznie.
3.    Fakt  zaprzestania produkcji rolnej podlega kontroli  przez organu podatkowy.
 
§ 4
1.  Podatnikowi, któremu udzielono zwolnienia o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt. 7 ? ustawy o podatku rolnym zobowiązany jest do zgłoszenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta w Stalowej Woli podjęcie produkcji rolnej na użytkach rolnych gospodarstwa rolnego objętych zwolnieniem.
2.  Niezachowanie przez podatnika warunków zwolnienia powoduje utratę zwolnienia i naliczenie podatku rolnego za cały okres objęty zwolnieniem wraz z odsetkami obliczonymi od daty zwolnienia.
 
§ 5
 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  Stalowej Woli.
 
 
§ 6
 
Traci moc Uchwała Nr XXV/317/96 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 1996 roku  w sprawie trybu i warunków zwolnień z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 
 
 
§ 7
 
 
  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r
  2. Uchwała  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, oraz tygodniku Sztafeta.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 13:45:06
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 13:45:06

Rejestr zmian

Oglądano 878 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl