Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 21:10


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/20/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/20/02

Uchwała Nr II/20/02
 Rady Miejskiej w stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Stalowa Wola z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.
 
  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ? ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 ) oraz art. 34a ? ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 roku, Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 roku, Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 roku, Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 roku, Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 ),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/700/02 Rady Miejskiej w stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Stalowa Wola z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organu do tego uprawnionego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 ust 1, pkt. 1 ? otrzymuje brzmienie:
    ?1) Dyrektor (Kierownik) jednostki organizacyjnej gminy jeżeli wartość wierzytelności
   nie przekracza 1.000,- zł. ( jeden tysiąc złotych)?.
2. w § 5 ust. 1, pkt. 2 i ust. 4 pkt. 2 wyrazy ?Prezydent Miasta? zastępuje się wyrazami
    ?Osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta?.
3. w § 5 ust. 1, pkt. 3 ust. 3, ust. 4, pkt. 3, § 7 ust. 1 i § 9 ? wyrazy ?Zarząd Miasta? ?
    zastępuje się wyrazami ?Prezydent Miasta? w odpowiednim przypadku.
4. w § 7 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: ?Prezydent Miasta przedkłada
    Radzie Miejskiej sprawozdanie dotyczące wierzytelności umorzonych przez organy
    określone w § 5 ust. 1, pkt. 2 i 3?.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli oraz w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 13:42:06
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 13:42:06

Rejestr zmian

Oglądano 858 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl