Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 18:40


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz I :: Uchwała Nr II/11/02
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr II/11/02
Uchwała Nr II/11/02
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2002 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683), art. 4, ust. 1 w zw. Z art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, Dz. U. z 2001 r. Nr 46,poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 ) 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:      
   a) od 3,5 ton do 5,5, ton włącznie         588,- zł.     
   b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  980,- zł.    
   c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.134,- zł.      
 
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:  
     
 a) nie mniej niż 12 ton:
     - o liczbie osi ? dwie  1.900,- zł.
 b) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton:    
           - o liczbie osi ? trzy           2.014,- zł.
 c) nie mniej niż 19 ton:     
           - o liczbie osi ? trzy               2.046,- zł.
  d) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 27 ton
           - o liczbie osi ? cztery i więcej        2.120,- zł. 
  e) nie mniej niż 27 ton:
           - o liczbie osi ? cztery i więcej        2.172,- zł. 
 
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia  osi jezdnych niż określone w pkt.2 o dopuszczalnej masie całkowitej:  
   
   a) nie mniej niż 12 ton:
     - o liczbie osi ? dwie  2.046,- zł.
   b) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton:    
           - o liczbie osi ? trzy           2.120,- zł.
 
   c) nie mniej niż 19 ton:     
           - o liczbie osi ? trzy               2.174,- zł.
   d) nie mniej niż 12 ton, a mnij niż 27 ton:
      - o liczbie osi ? cztery i więcej        2.226,- zł. 
   e) nie mniej niż 27 ton:
           - o liczbie osi ? cztery i więcej        2.244,- zł. 
 
 
4. od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:     
 
         a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton            806,- zł.      
     b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton   976,- zł.   
     c)  od 9 ton i poniżej 12 ton    1.134,- zł.
 
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem     uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
   a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton:
           - o liczbie osi ? dwie                1.664,- zł.
    b) nie mniej  niż 25 ton:                                 
   - o liczbie osi ? dwie                1.770,- zł.
    c) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
            - o liczbie osi ? trzy  1.819,- zł.  
    d) więcej niż 36 ton:
            - o liczbie osi ? trzy 2.170,- zł.  
 
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, niż określonych w punkcie 5 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  
   
    a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton:
           - o liczbie osi ? dwie                1.664,- zł.
    b) nie mniej  niż 25 ton:                                
    - o liczbie osi ? dwie   1.770,- zł.
    c) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
            - o liczbie osi ? trzy  1.819,- zł.  
    d) więcej niż 36 ton:
            - o liczbie osi ? trzy  2.207,- zł.  
 
 
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 
    - od 7 ton i poniżej 12 ton            826,- zł.     
 
 
8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  
 
   a)  nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton:
   - o liczbie osi ? jedna 826,- zł.
   b) nie mniej niż 18 ton:
   - o liczbie osi ? jedna  1.220,- zł.
   c)  nie mniej niż 12 ton:          
  - o liczbie osi ? dwie                     1.272,- zł.
  d)  nie mniej niż 12 ton:
  - o liczbie osi ? trzy                       1.326,- zł.
 
 
9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż określono w pkt 8,  które łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej  masie całkowitej z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością   rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  
 
 
a)  nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi ? jedna                          826,- zł.
b)  nie mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi ? jedna                        1.220,- zł.
c)   nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie      
- o liczbie osi ? dwie                     1.118,- zł.
- o liczbie osi trzy   1.109,- zł 
d)   powyżej 36 ton:
- o liczbie osi ? dwie                     1.472.,- zł
- o liczbie osi ? trzy    1.326,- zł.
 
 
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:        
    a) mniejszej niż 30 miejsc   976,- zł.      
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.378,- zł.   
 
§ 2
 
1.  Dla pojazdów określonych w § 1, ust. 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych przed 1990r. stawki  podatku zwiększa się i określa w wysokości:
 
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
    - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                 600,- zł.
        - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    1.000,- zł.
        - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1.157,- zł.
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
   - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton                 822,- zł.
   - od 5,5 ton i poniżej 9 ton                    996,- zł.
   - od 9 ton i poniżej 12 ton                  1.157,- zł.
c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  podatnika podatku rolnego:
    - od 7 ton i poniżej 12 ton      843,- zł.
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
    - mniejszej niż 30 miejsc             996,- zł.
    - równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.406,- zł.
 
 
2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 4 i 10 posiadających katalizatory, niezależnie od roku produkcji stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
 
    a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
       - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie           570,- zł.
       - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 927,- zł.
       - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.077,- zł.
 
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
        - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton766,- zł.
        - od 5,5 ton i poniżej 9 ton               927,- zł.
        - od 9 ton i poniżej 12 ton 1.077,- zł.
 
c)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc  927,- zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc   1.309,- zł.
 
 
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/632/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 października 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2003 roku.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-09 14:09:12
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-09 14:09:12

Rejestr zmian

Oglądano 842 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl