Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-04-2024, Wtorek, 08:54


Jesteś tutaj :: Rada Miejska :: Uchwały RM 2002-2006 cz VI :: Uchwała Nr XL/560/05
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Uchwała Nr XL/560/05

Uchwała Nr XL/560/05
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 17 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację ?Programu stypendialnego ? Wiatr w Żagle edycja II?
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203/ Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:


§ 1.

Wyraża się zgodę na:

1) realizację ?Programu stypendialnego ? Wiatr w Żagle edycja II? finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,


§2.


Wyraża się zgodę na udzielenie przez Miasto Stalową Wolę zabezpieczenia realizacji projektu określonego w §1 pkt 1 w postaci:
1) weksla in blanco z deklaracją wekslową do wysokości kwoty całkowitej projektu,
2) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej,
3) notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
przy czym wysokość powyższych zabezpieczeń nie może przewyższyć wysokości całkowitej kwoty projektu powiększonej o stopę redyskonta weksli w okresie obowiązywania zabezpieczenia oraz o koszt dodatkowych opłat związanych z mocy prawa z ustanowieniem tych zabezpieczeń.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje po zawarciu przez Miasto Stalowa Wola umowy z Instytucją Wdrażającą ? Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, dotyczącej finansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-08-14 15:59:51
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-08-14 15:59:51

Rejestr zmian

Oglądano 989 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl