Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
4-12-2023, Poniedziałek, 06:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej nr XXXVII, 29.01.2009 r., godz. 9.00, sala nr 17
Treść ARCHIWALNA !

Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się mieszkańców miasta Stalowa Wola, że Sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli odbędzie się dnia 29 stycznia 2009r. o godz. 9.00
w sali Nr 17 Urzędu Miasta w Stalowej Woli Pl. Wolności 7.Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Miejskiej

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta od 11.12.2008 r. do 23.01.2009 r.

4. Informacja o realizacji przetargów.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2009roku.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa wola pn.: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola na lata 2009-2013”.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok (dot. kwoty 354.023zł).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Stalowej Woli do wystawienia weksla.

11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (dot. budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli).

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ulic przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli – Etap I.

13.Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap II.

14. Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Podchoinie” w Stalowej Woli.

15. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Stalowa Wola.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. dz. ew. 2033/56, 2034/58, itd.).

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (dot. dz.ew.60/153).

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (dot. dz. ew. 867/4 o pow.27m2).

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej (dot. dz.ew. 289/3 o pow.20m2).

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. zmiany w w uchwale Nr II/34/02)

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działki 1854).

23. Interpelacje i wnioski Radnych.

24. Sprawy różne.

25. Zamknięcie obrad Sesji.
 

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-01-20 09:21:42
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-01-20 09:23:39

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl