Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/85/07

U C H W A Ł A  Nr VII/85/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z  dnia 30 marca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami /oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /. Dz.U.z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami /Rada Miejska w Stalowej Woli
 u c h w a l a , co następuje :

§ 1

1. Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowej Woli  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew.
    -    Nr 242  o pow.18 m²  obręb 2

2. Sprzedaż nieruchomości określonej w ust. 1 na rzecz osoby fizycznej ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako  działka  nr 241 przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.  

3. Nieruchomość określona w ust 1 i 2  położona jest w strefie mieszkaniowej.

 
§ 2

Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli 


Autor:
Data: 2008-04-23 15:46:11
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-04-23 15:46:11

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl