Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
2-10-2023, Poniedziałek, 20:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/84/07

U C H W A Ł A  Nr VII/84/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /  Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591,z późn.zm./ oraz art.29 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603,z późn. zm. /w związku z art.3”a”ust. 2 ustawy z dnia 24czerwca 1994r o własności lokali /Dz.U. z 2000r Nr 80 poz.903z późn. zm./ Rada Miejska w Stalowej Woli

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1.Ujednolica się terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnych do odrębnej własności lokali działek budowlanych  położonych w Stalowej Woli obręb 3 nr ewid.282, nr ewid. 265, nr ewid. 300, nr ewid. 264, nr ewid. 298/3, nr ewid. 307,313/26 nr ewid. 3099, nr ewid. 256 , przez przyjęcie jednego, najdłuższego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tych działek.
 
2. Wykaz umów o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w których dokonuje się zmiany terminu użytkowania wieczystego w zakresie określonym w ust.1 zawiera załącznik Nr 1 do uchwały

   
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

   
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.

Załącznik nr 1


Ujednolica się termin prawa użytkowania wieczystego w podanych niżej nieruchomościach:

1. Działka ewid. nr 313/26 ul. Popiełuszki 25 na dzień 28.08.1990r
2. Działka ewid. nr 282 ul. Popiełuszki 28 na dzień 19.03.1982r
3. Działka ewid. nr 265 ul. Popiełuszki 36 na dzień 18.04.1983r
4. Działka ewid. nr 300 ul. Popiełuszki 37 na dzień 28.05.1982r
5. Działka ewid. nr 264 ul. Popiełuszki 38 na dzień 25.03.1983r
6. Działka ewid. nr 298/3 ul. Popiełuszki 39 na dzień 18.04.1991r
7. Działka ewid. nr 307 ul. Dmowskiego 2 na dzień 25.11.1982r
8. Działka ewid. nr 3099 ul. Dmowskiego 3 na dzień 15.02.1990r
9. Działka ewid. nr 256 ul. Dmowskiego 11 na dzień 22.02.1978r


Autor:
Data: 2008-04-23 15:36:38
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-04-23 15:36:38

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl