Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
27-05-2024, Poniedziałek, 08:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/83/07

U C H W A Ł A  Nr VII/83/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z  dnia 30 marca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami /oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /. Dz.U.z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami /Rada Miejska w Stalowej Woli
u c h w a l a , co następuje :

 § 1

1. Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowej Woli  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew.
   
- Nr 1803/11 o pow. 120m²  obręb 1

2. sprzedaż nieruchomości określonej w ust. 1 na rzecz osoby fizycznej ma na celu poprawienie  warunków zagospodarowania nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako  działka   nr 1804/1 przyległa do działki stanowiącej przedmiot zbycia.  

3.  Nieruchomości określone w ust 1 i 2  położone są w strefie mieszkaniowej.

§ 2

Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań.

 § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Stalowej Woli


Autor:
Data: 2008-04-23 15:29:00
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-04-23 15:29:00

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl