Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/77/07.
Uchwała Nr VII/77/07 
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia  30 marca 2007r.
  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Charzewice w Stalowej Woli
 
 
 
  Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 14 ust. 1,2  i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice w Stalowej Woli , uchwalonego Uchwałą  Nr XIV/228/99 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 1999 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 12 z dnia 29 lutego 2000r. poz. 105, zwanej dalej zmianą planu.
 
§ 2
   Zmiana planu obejmuje obszar osiedla Charzewice  w Stalowej Woli , w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią przerywaną koloru czarnego.
 
§ 3
1. Przedmiotem  zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, a w szczególności:
a)  zmiana przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów oznaczonych  na rysunku planu symbolami RO, U1,ZP1.
b)  dostosowanie zapisów planu do wymagań określonych w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do obecnych potrzeb.
 
 
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 13:12:31
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 13:12:31

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl