Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
3-10-2023, Wtorek, 20:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/76/07
Uchwała Nr VII/76/07
 Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 roku
  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rewitalizacji istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.
 
 
 
  Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 14 ust. 1,2  i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rewitalizacji istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli , uchwalonego Uchwałą  Nr XLVIII/682/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 163 z dnia 16 grudnia 2005r. poz.3044, zwanej dalej zmianą planu.
 
 
§ 2
 Zmiana planu obejmuje obszar położony od Placu Piłsudskiego do zbiegu ulic Niezłomnych    i Ofiar Katynia w Stalowej Woli oraz pas terenu od ul. 1-go Sierpnia do terenów PKP (wzdłuż ogrodzenia Komendy Powiatowej Policji) , w granicach oznaczonych na załączniku graficznym  do niniejszej uchwały linią przerywaną koloru czarnego.
 
 
§ 3
1. Przedmiotem zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie:
a)  wprowadzenie  zapisu dla terenu oznaczonego symbolem ZP 2  umożliwiającego przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów  na działce nr 260/6 obręb 3  oraz  wprowadzenia ciągu pieszo -jezdnego,
b)  rozszerzenia zapisów ustaleń planu o możliwość dopuszczenia miejsc postojowych na terenie ZP 2 od strony ulicy Niezłomnych,
c)  korekty linii rozgraniczających  wyznaczonych obszarów UP 4 i ZP2 (od strony Komendy Policji).
 
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 11:50:47
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 11:50:47

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl