Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
1-03-2024, Piątek, 19:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/75/07
 Uchwała Nr VII/75/07
Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia  30 marca 2007 roku
  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji usług i rzemiosła w rejonie ulic Brzozowej ,Świerkowej i Modrzewiowej w Stalowej Woli.
 
 
  Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 14 ust. 1,2  i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji usług  i rzemiosła w rejonie ulic Brzozowej ,Świerkowej i Modrzewiowej w Stalowej Woli , uchwalonego Uchwałą  Nr XXXIX/761/02  Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2002 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  Nr 39 z dnia 17 lipca 2002r. poz. 785, zwanej dalej zmianą planu.
 
§ 2
   Zmiana planu obejmuje obszar położony w rejonie ulic Brzozowej ,Świerkowej  i Modrzewiowej w Stalowej Woli , w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią przerywaną koloru czarnego.
 
§ 3
1. Przedmiotem  zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu ,  a w szczególności:
a)  rozszerzenia zapisów ustaleń planu o możliwość dopuszczenia działalności produkcyjno-usługowej wymienionych w przepisach dotyczących ochrony środowiska,
b)  zmiany klasyfikacji niektórych dróg oznaczonych symbolem KGD pełniących funkcję dróg dojazdowych-wewnętrznych,
c)  dostosowanie zapisów planu do wymagań określonych w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do obecnych potrzeb.
 
§ 4
W miejsce  nazwy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji usług   i rzemiosła w rejonie ulic Brzozowej, Świerkowej i Modrzewiowej w Stalowej Woli należy przyjąć nazwę ?Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  Podchoinie w Stalowej Woli?.
 
§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 11:47:47
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 11:47:47

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl