Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 14:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/74/07

Uchwała Nr VII/74/07  

Rady Miejskiej  w Stalowej Woli
z dnia  30 marca 2007 roku
  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Poręby II w Stalowej Woli.
 
 
 
  Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 14 ust. 1,2  i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami),
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
   Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  osiedla Poręby II w Stalowej Woli , uchwalonego Uchwałą  Nr XXIV/342/04 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 maja 2004  roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 93 z dnia 21 lipca 2004r. poz. 1012, zwanej dalej zmianą planu.
 
 
§ 2
 Zmiana planu obejmuje fragment obszaru osiedla Poręby II w Stalowej Woli, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią przerywaną koloru czarnego.
 
 
§ 3
Przedmiotem zmiany  planu będzie zmiana  linii rozgraniczających  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4 MN i 4  KS oraz zapisów planu dla  tych obszarów  w  zakresie  powierzchni.
 
 
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-23 11:44:17
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-23 11:44:17

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl