Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 17:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/67/07
Uchwała Nr VII/67/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych   o kwotę    4.017,- zł.
 
w następujących działach:
 
 - 801 ? Oświata i wychowanie ?    o kwotę 4,- zł.
 
    rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe ?    o kwotę   4,- zł.
    § 0928 ? Pozostałe odsetki ? o kwotę   4,- zł.
    W związku z wpływem odsetek od środków dot. programu?Socrates ? Commenius?
    w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
 - 852 ? Pomoc społeczna ? o kwotę    4.013,- zł.
 
    rozdz. 85212 ? Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
 i rentowe z ubezpieczenia społecznego ?     o kwotę    3.300,- zł.
    § 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
    niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
    w nadmiernej wysokości ? o kwotę    3.000,- zł.
z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych
 
§ 0900 ? Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości ?   o kwotę   300,- zł.
z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych
 
 
    rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ?     o kwotę   235,- zł.
    § 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
        niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
        w nadmiernej wysokości ? o kwotę   235,- zł.
    dotyczy zwrotu zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS podopiecznym
 
    rozdz. 85295 ? Pozostała działalność ?   o kwotę   478,- zł.
    § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
        niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
        w nadmiernej wysokości ? o kwotę   478,- zł.
dotyczy zwrotu zasiłków okresowych i stałych wypłacanych przez MOPS podopiecznym
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych   o kwotę    4.017,- zł.
 
w następujących działach:
 
 - 801 ? Oświata i wychowanie ?     o kwotę 4,- zł.
 
    rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe ?    o kwotę   4,- zł.
    § 4218 ? Zakup materiałów i wyposażenia ?   o kwotę   4,- zł.
z przeznaczeniem na program ?Socrates ? Commenius? w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli
 
 - 852 ? Pomoc społeczna ? o kwotę    4.013,- zł.
 
rozdz. 85212 ? Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego ?    o kwotę    3.300,- zł.
§ 2910 ? Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
       z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
       wysokości ?     o kwotę    3.000,- zł.
§ 4560 ? Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
       z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
       wysokości ?     o kwotę   300,- zł.
 
rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
     na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ?     o kwotę   235,- zł.
 
§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
       z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
       wysokości ?     o kwotę   235,- zł.
 
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność ?   o kwotę   478,- zł.
§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
       z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
       wysokości ?     o kwotę   478,- zł.
 
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami
o kwotę  613.900,- zł.
 
w następujących działach:
 
 - 600 ? Transport i łączność ?  o kwotę    610.000,- zł.
 
    rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne ?    o kwotę    610.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? o kwotę    610.000,- zł.
 
poprzez zmniejszenie zadania:
 
    -?Przebudowa i odtworzenie ulic po realizacji programu ISPA? ?
o kwotę  610.000,- zł.
 
poprzez zwiększenie zadania:
 
    -?Przebudowa ul. Ofiar Katynia - I etap skrzyżowania z ul. Hutniczą? -
  o kwotę    610.000,- zł.
 
 - 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ? o kwotę     3.900,- zł.
 
    rozdz. 75416 ? Straż Miejska ? o kwotę    3.900,- zł.
 
poprzez zmniejszenie:
 
§ 4240 ? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
       i książek ?   o kwotę   300,- zł.
§ 4280 ? Zakup usług zdrowotnych ?     o kwotę    1.000,- zł.
§ 4410 ? Podróże służbowe krajowe ?       o kwotę    1.000,- zł.
§ 4430 ? Różne opłaty i składki ?   o kwotę   600,- zł.
§ 4740 ? Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
       drukarskiego i urządzeń kserograficznych ?   o kwotę    1.000,- zł.
 
poprzez zwiększenie:
 
    § 4270 ? Zakup usług remontowych ?    o kwotę    3.900,- zł.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-21 17:16:39
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-21 17:16:39

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl