Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 09:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/65/07
Uchwała Nr VII/65/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych   o kwotę   902.028,- zł
 
w następujących działach:
 
 
- 750 ? Administracja publiczna   o kwotę     79.348,- zł
rozdz. 75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę     79.348,- zł
§ 2708 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
       gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
   z innych źródeł o kwotę     70.013,- zł
§ 2709 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
       gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
   z innych źródeł o kwotę       9.335,- zł
z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w 2006 r. na realizację projektu pn. ?Od pomysłu do projektu?.
 
- 758 ? Różne rozliczenia     o kwotę   750.144,- zł
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
 samorządu terytorialnego        o kwotę   750.144,- zł
§ 2920 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa  o kwotę   750.144,- zł
zgodnie z pismem Nr ST3-4820-3/2007 Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie o kwotę     24.536,- zł
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe       o kwotę      7.564,- zł
§ 2708 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
       gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
   z innych źródeł o kwotę       6.674,- zł
z tytułu refundacji wydatków z 2006 r. na program z UE:
2)?One są wśród nas? ? PSP Nr 7   
 
 
§ 2709 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
       gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
   z innych źródeł o kwotę     890,- zł
z tytułu refundacji wydatków z 2006 r. na program ?One są wśród nas? z budżetu Wojewody.
 
Rozdz. 80104 ? Przedszkola  o kwotę      2.172,- zł
§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów  o kwotę      2.172,- zł
 
w związku z refundacją przez PUP wydatków na wynagrodzenia
 i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych   -     1.993,-
oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę  -       179,-
w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli.
 
Rozdz. 80110 ? Gimnazja  o kwotę   14.800,- zł
§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów  o kwotę   14.800,- zł
 
dotyczące:
1) opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Gimnazjum Nr 2  -     400,-
2) refundacji wydatków za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów
   w Bursie Międzyszkolnej od PZKosz zgodnie z porozumieniem
  w ZSO Nr 2 -   14.400,-
 
 
- 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę     3.546,- zł
rozdz. 85395 ? Pozostałe zadania   o kwotę     3.546,- zł
§ 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości  o kwotę     3.546,- zł
 
w związku ze zwrotem dotacji za 2006 rok:
1) Stowarzyszenie na rzecz osób szczególnej troski ?Nadzieja?  -     86,-
2) Podkarpackiego Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju ?BATNA?  -   1.326,-
3) Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych przemocą
    w rodzinie ?Tarcza?     -   2.134,-
 
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę     2.500,- zł
rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów    o kwotę     2.500,- zł 
§ 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości  o kwotę     2.500,- zł
 
 
- 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę   41.954,- zł
rozdz. 92105 ? Pozostałe zadania w zakresie kultury   o kwotę   13.368,- zł
§ 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości  o kwotę   13.368,- zł
 
w związku z rozliczeniem przez projektu ?Transkultura ? Rok Ukrainy na Podkarpaciu? przez:
1) Państwową Szkołę Muzyczną    -   o kwotę     2,-
2) WSE w Stalowej Woli    -   o kwotę   13.366,-
 
 
rozdz. 92109 ? Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę   20.117,- zł
§ 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości  o kwotę   20.117,- zł
 
w związku z rozliczeniem przez MDK projektu ?Transkultura ? Rok Ukrainy na Podkarpaciu?
   
rozdz. 92118 ? Muzea    o kwotę     8.469,- zł
§ 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości  o kwotę     8.469,- zł
 
w związku z rozliczeniem przez Muzeum Regionalne projektu ?Transkultura ? Rok Ukrainy na Podkarpaciu?.
 
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych   o kwotę   902.028,- zł
 
w następujących działach:
 
- 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    o kwotę 12.500,- zł
rozdz. 75405 ? Komendy powiatowe Policji   o kwotę   12.500,- zł
§ 3000 ? Wpłaty jednostek na fundusz celowy    o kwotę   12.500,- zł
 
z przeznaczeniem na realizację programu ?Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego? przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie o kwotę   776.289,- zł
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe   o kwotę     23.573,- zł
§ 2910 ? Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości  o kwotę   23.495,- zł
w związku ze zwrotem po terminie dotacji za 2006 rok:
1) na lekcję języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych  -  23.494,-
2) na wyprawki szkolne    -      1,-
 
§ 4560 ? Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
   z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
   wysokości   o kwotę     78,- zł
 
Rozdz. 80104 ? Przedszkola  o kwotę      2.172,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę      1.700,- zł
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne    o kwotę     293,- zł
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę     179,- zł
 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz na zakup szyby w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli.
 
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja    o kwotę         400,- zł
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę         400,- zł
 
z przeznaczeniem na zakup druków świadectw i legitymacji w Gimnazjum Nr 2 w Stalowej Woli.
 
Rozdz. 80195 ? Pozostała działalność o kwotę   750.144,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę   750.144,- zł
 
z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli szkół w 2007 roku.
 
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę   113.239,- zł
rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów    o kwotę   113.239,- zł 
§ 2910 ? Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
    z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
    wysokości  o kwotę      110.320,- zł
§ 3240 ? Stypendia dla uczniów     o kwotę      2.500,- zł
§ 4560 ? Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
   z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
   wysokości   o kwotę     419,- zł.
 
 
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych o kwotę   34.280,- zł
w następujących działach:
 
- 750 ? Administracja publiczna  o kwotę     2.744,- zł
rozdz. 75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę     2.744,- zł
 
poprzez zmniejszenie:
 
§ 4218 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę       108,- zł
       (75 % środki UE)
§ 4219 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę       122,- zł
      ( 15 % wkładu własnego )
§ 4309 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę   2.514,- zł
      ( 10 % budżet Wojewody )
 
poprzez zwiększenie:
 
§ 4748 ? Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  o kwotę      108,- zł
       (75 % środki UE)
§ 4749 ? Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  o kwotę      122,- zł
       (15 % wkładu własnego)
§ 4749 ? Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  o kwotę   2.514,- zł
       (10 % budżet Wojewody)
 
z przeznaczeniem na realizację programu ?Od pomysłu do projektu?.
 
 
 
- 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    o kwotę  636,- zł
rozdz. 75414 ? Obrona cywilna  o kwotę        636,- zł
poprzez zmniejszenie:
 
§ 4270 ? Zakup usług remontowych   o kwotę   336,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę   300,- zł
poprzez zwiększenie:
 
§ 4360 ? Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii komórkowej    o kwotę   636,- zł
 
 
- 852 ? Pomoc społeczna  o kwotę   21.900,- zł
poprzez zmniejszenie:
 
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę   20.880,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę   17.416,- zł
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę     3.037,- zł
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy    o kwotę   427,- zł
 
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność        o kwotę     1.020,- zł
§ 4309 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     1.020,- zł
jako 20 % środków własnych  na realizację programu ?Profesjonalnie przeciw wykluczeniu?, realizowanego przez MOPS
 
poprzez zwiększenie:
 
rozdz. 85295 ? Pozostała działalność       o kwotę   21.900,- zł
§ 4019 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę   17.416,- zł
§ 4119 ? Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę     3.037,- zł
§ 4129 ? Składki na Fundusz Pracy    o kwotę   427,- zł
§ 4379 ? Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
       telefonii stacjonarnej o kwotę     1.020,- zł
jako 20 % środków własnych  na realizację programu ?Profesjonalnie przeciw wykluczeniu?, realizowanego przez MOPS
 
- 801 ? Oświata i wychowanie  o kwotę     9.000,- zł
 
poprzez zmniejszenie:
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja    o kwotę   2.000,- zł
§ 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenie roczne  o kwotę   2.000,- zł
 
rozdz. 80146 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę   7.000,- zł
§ 4700 ? Szkolenia pracowników niebędących członkami
   korpusu służby cywilnej   o kwotę   7.000,- zł
 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli.
 
 
 
 
 
poprzez zwiększenie:
 
rozdz. 80120 ? Licea ogólnokształcące   o kwotę   2.000,- zł
§ 4410 ? Podróże służbowe krajowe  o kwotę   2.000,- zł
 
rozdz. 80146 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę   7.000,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     7.000,- zł
 
 
       
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
 
 § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-21 17:10:36
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-21 17:10:36

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl