Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 18:04


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr V/59/07
   Uchwała   Nr  V/59/07    
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia  20  lutego  2007 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Stalowa Wola
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 90f  ustawy  z dnia  7 września 1991  r.   o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
Rada Miejska w Stalowej Woli
 
uchwala , co następuje:
§ 1.
 
W Uchwale Nr XXXVI/513/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 marca 2005 r.  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Stalowa Wola zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/536/05 z dnia 29 kwietnia2005 r. i Uchwałą Nr LV/797/06  z dnia 29 maja 2006r., wprowadza się następujące zmiany :
 
 § 3 otrzymuje brzmienie :
 
?1. Stypendium wynosi :
 
a)w przypadku wystąpienia w rodzinie jednej lub więcej okoliczności, o których     mowa w § 2 pkt 9 ?  od  40%  do 100 %  maksymalnej  kwoty miesięcznego     stypendium szkolnego, o której  mowa w art. 90d ust.9  ustawy  z dnia  7 września    1991  r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);
 
b)w przypadku, gdy w rodzinie nie występuje żadna z okoliczności,  o której mowa    w  w § 2 pkt 9 ?  od   40%   do    75%  maksymalnej kwoty miesięcznego   stypendium  szkolnego, o której  mowa w art. 90d ust.9  ustawy  z dnia  7 września    1991  r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).?
 
    ?2. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w ust. 1 zależy   od  liczby uczniów  spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium , o którym mowa w § 2  pkt  8    i  od wysokości dotacji  otrzymanej na ten cel.?
    
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
 § 3
 
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-02 12:19:28
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-02 12:19:28

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl