Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr IV/46/07.
Uchwała Nr IV/46/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 2 lutego 2007r
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami /oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /. Dz.U.z 2004r Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami /Rada Miejska w Stalowej Woli
   u c h w a l a , co następuje :
 
§ 1
 
1.  Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowej Woli położonych w obr.3 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew.
    -    Nr 685/2  o pow. 63m?
- Nr 685/1 o pow. 15m?
 
   
2.  sprzedaż nieruchomości określonych w ust. 1 na rzecz osób fizycznych ma na celu poprawienie
  warunków zagospodarowania nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów odpowiednio
  jako  działka  nr 683 i nr 684/1 przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.       
3.   Nieruchomości określone w ust 1 i 2  położone są w strefie mieszkaniowej.
 
         
 
 § 2
 
Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z rokowań.
 
§ 3
 
  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
 § 4
 
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
   Urzędu Miasta Stalowej Woli
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-26 17:21:59
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-26 17:21:59

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl