Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 14:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr IV/44/07
Uchwała Nr IV/44/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 2 lutego 2007 r.
 
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
 
 § 2
 
Na inkasenta wyznacza się Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.
 
§ 3
 
1. Inkasent jest uprawniony i  zobowiązany do poboru opłaty skarbowej od podmiotów dokonujących opłaty skarbowej w przedmiocie określonym w załączniku do ustawy z dnia
   16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ).
2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w tym samym dniu odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
§ 4
 
Zarządzenie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania tej opłaty bezgotówkowo na właściwy rachunek bankowy.
 
§ 5
 
1.  Za pobieranie opłaty skarbowej i wpłacanie jej w terminie inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 % kwoty pobranej opłaty skarbowej.
2.  Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 7
 
Uchyla się uchwałę Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-23 11:33:36
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-23 11:33:36

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl