Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
28-09-2023, Czwartek, 17:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr III/28/06

Uchwała Nr III/28/06
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 grudnia 2006 r.

W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2006.
 
 
Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 9Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§1
 
1.  Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006:
 
   - w dziale 600- Transport i łączność  - o kwotę  1.633.744,- zł.
rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne     - o kwotę   1.633.744,- zł.
- wydatki majątkowe    - o kwotę   1.633.744,- zł.
 
- w dziale 750- Administracja publiczna   - o kwotę  45.234,- zł.
rozdz. 75023-   Urzędy miast   - o kwotę  45.234,- zł.
- wydatki majątkowe    - o kwotę  45.234,- zł.
 
-w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   -o kwotę   359.504,- zł.  
  
rodz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - o kwotę  32.500,- zł.
- wydatki majątkowe    - o kwotę  32.500,- zł.
rozd. 90015- Ulice, place, mosty i wiadukty    - o kwotę   4.360,- zł.
- wydatki majątkowe    - o kwotę    4.360,- zł.
rozd. 90095- Pozostała działalność  - o kwotę    322.644,- zł.
- wydatki majątkowe    - o kwotę    322.644,- zł.
 
-w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    - o kwotę    15.000,- zł.
rozd.92195- Pozostała działalność   - o kwotę  15.000,- zł.
- wydatki bieżące  - o kwotę 15.000,- zł.
 
  Pełne zestawienie zadań ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
2.  Plan finansowy wydatków, o których mowa w §1 ust. 1
 
 
3.  Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2006 roku z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§2
 
Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta.
 
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik 1

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

 

l.p.

Dział

Rozdz.
§

Nazwa zadania

Kwota wydatku

Ostateczny termin wykonania
1
600
60016
6050
Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi HSW
275.826,-
30.04.2007
2
600
60016
6050
Przebudowa ul. Ossowskiego
99.999,-
31.03.2007
3
600
60016
6050
Budowa parkingu przy ul. Dmowskiego- Podleśna 4
200.000,-
30.04.2007
4
600
60016
6050
Budowa ul. Podskarpowej
216.726,-
30.09.2007
5
600
60016
6050
Budowa drogi przez tereny HSW od ulicy Kwiatkowskiego do drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską
117.420,-
31.08.2007
6
600
60016
6050
Budowa drogi osiedlowej łączącej ul. Wspólną z ul. Starowiejską I etap od ul. Wspólnej
55.562,-
30.06.2007
7
600
60016
6050

Budowa ul. Granicznej

638.402,-
30.11.2007
8
600
60016
6050
Przebudowa ul. Gen. Okulickiego w Stalowej Woli na odc. od ul. KEN do ul. Ks. J. Popiełuszki
4.809,-
31.01.2007
9
 
600
 
60016
 
6050
 
Przebudowa ul. Zasanie I etap
 
25.000,-
 
31.05.2007
 
 
 
 
 
 
Razem wydatki majątkowe
w dz. 600
1.633.744,-
-
10
750
75023
6060
Zakupy inwestycyjne- komputery Urząd Miasta
45.234,-
31.03.2007
 
 
 
 
Razem wydatki majątkowe   w dz. 750
45.234,-
 
-
11
900
90001
6050
PT kanalizacji sanitarnej na ul. Przedwiośnie
32.500,-
15.05.2007
 
 
 
 
Razem wydatki majątkowe
w rozdz. 90001
32.500,-
-
12
900
90015
6050
Likwidacja kolizji przyłącza elektrycznego z kanalizacją sanitarną na i os. Charzewice
4.360,-
30.04.2007
 
 
 
 
Razem wydatki majątkowe
w rozd. 90015
4.360,-
-
13
900
90095
6050
Budowa systemu monitoringu na terenie miasta- I etap
130.958,-
31.05.2007
14
900
90095
6050
Zagospodarowanie terenów przyblokowych (Popiełuszki 3-5, Skoczyńskiego 2, Mickiewicza 18, Wolności1)
15.500,-
30.04.2007
15
900
90095
6050
Centrum Wystawiennicze przy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
97.926,-
30.06.2007
16
900
90095
6050
Zagospodarowanie brzegu rzeki San
78.620,-
31.03.2007
 
 
 
 
Razem na wydatki majątkowe
w rozdz. 90095
322.644,-
-
17
921
92195
4210
Zakup książek Gaja Piotrowskiego pt. ?Dzieje parafii farnej w Rozwadowie- Stalowej Woli?
15.000,-
30.06.2007
 
 
 
 
Razem wydatki bieżące w dz. 921
15.000,-
-
 
 
 
 
  Suma ogółem:
2.053.482,- zł.
-
 
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-20 16:18:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-20 16:18:49

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl