Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
3-10-2023, Wtorek, 19:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr III/26/06
Uchwała Nr III/26/06
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 grudnia 2006 r.
 
 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.).
 
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych -   o kwotę 8.358,-zł.
    w następujących działach:
 
 - 801 ? Oświata i wychowanie - o kwotę 6.995,-zł.
 
  rozdz. 80104 -  Przedszkola - o kwotę 4.095,-zł.
 
  § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów -        o kwotę 4.095,-zł.
  w tym:
1)  w Przedszkolu Nr 2 ? kwota 625,-zł wynika z odszkodowania  z firmy ubezpieczeniowej
2)  w Przedszkolu Nr 12 ? kwota 3.470,-zł. wynika z przekazania środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
 
  rozdz. 80110 ? Gimnazja -   o kwotę 2.900,-zł.
 
  § 0960 ? Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
      pieniężnej - o kwotę 2.900,-zł.
  w związku z otrzymaniem darowizny od PZU przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
  Nr 2 w Stalowej Woli.
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza -    o kwotę 1.363,-zł.
 
  rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne -   o kwotę 1.363,-zł.
 
  § 0830 ? Wpływy z usług - o kwotę 1.363,-zł.
  w związku z wpłatami rodziców na zakup żywności do świetlicy w Zespole Szkół
  Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli w wyniku zwiększenia stawki na dożywianie
  z 2,-zł. do 2,50,-zł.za obiad.
 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych -    o kwotę 193.583,-zł.
    w następujących działach:
 
 - 600 ? Transport i łączność -     o kwotę 79.277,-zł.
 
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne-    o kwotę 79.277,-zł.
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -     o kwotę 79.277,-zł.
na zadania:
1)  ? Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami
  poprzemysłowymi HSW? -      o kwotę 79.197,-zł.
2) ? PT ul. Głogowej i Poziomkowej? -     o kwotę    80,-zł.
 
 - 750 ? Administracja publiczna -   o kwotę 32.759,-zł.
 
rozdz. 75023 ? Urzędy miast - o kwotę  32.759,-zł.
 
§ 4590 ? Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
    fizycznych -    o kwotę  32.759,-zł.
w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli Sygn. akt. I .c /114/ 06
z dnia 28 listopada 2006 roku.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie -   o kwotę 10.995,-zł. 
 
  rozdz.80104 ? Przedszkola -    o kwotę    4.095,-zł.
 
  § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę    3.470,-zł. 
  w Przedszkolu Nr 12 w Stalowej Woli.
  § 4270 ? Zakup Usług remontowych -     o kwotę   625,-zł.
  z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych urządzeń zabawowych w Przedszkolu
  Nr 2 w Stalowej Woli.
 
  rozdz. 80110 ? Gimnazja -   o kwotę    2.900,-zł.
 
  § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -     o kwotę    2.900,-zł.
  z przeznaczeniem na zakup fantoma na potrzeby uczniów w Zespole Szkół
  Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli.
 
  rozdz. 80120 ? Licea -     o kwotę    4.000,-zł.
 
  § 4300 ? Zakup usług pozostałych -     o kwotę    4.000,-zł.
  z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu biletów dla uczniów do Tuluzy we Francji
  w ramach wymiany młodzieżowej.
 
 
 
 
 - 852 ? Pomoc społeczna - o kwotę 39.189,-zł.
 
  rozdz. 85212 ? Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
   oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
   z ubezpieczenia społecznego -     o kwotę 39.189,-zł.
 
   § 4170 ? Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę   8.000,-zł.
   § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -    o kwotę   3.000,-zł.
   § 4300 ? Zakup usług pozostałych -    o kwotę 28.189,-zł.
   z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów powyżej 3 % dot. obsługi wypłaty świadczeń
   rodzinnych w ramach dochodów własnych.
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza-     o kwotę 31.363,-zł.
 
  rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne -   o kwotę 31.363,-zł.
 
  § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -     o kwotę   3.000,-zł.
   z przeznaczeniem na zakup materiałów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12
  § 4220 ? Zakup środków żywności -   o kwotę   1.363,-zł.
  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli.
  § 6060 ? Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.000,-zł.
  z przeznaczeniem na zakup nowych patelni elektrycznych oraz zmywarki na stołówkę
  szkolną, a także na zapłatę bieżących rachunków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12
  w Stalowej Woli.
 
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych -    o kwotę 185.225,-zł.
    w następujących działach:
 
- 600 ? Transport i łączność - o kwotę   79.197,-zł.
 
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne -   o kwotę    79.197,-zł.
 
§ 6058 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -     o kwotę    79.197,-zł.
na zadaniu pn: ? Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami
poprzemysłowymi HSW?. - o kwotę    79.197,-zł.
 
- 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -     o kwotę 25.500,-zł.
 
      rozdz. 75416 ? Straż Miejska -    o kwotę  25.500,-zł.
 
  § 4270 ? Zakup usług remontowych - o kwotę  20.000,-zł.
  § 4280 ? Zakup usług zdrowotnych -   o kwotę    4.500,-zł.
  § 4410 ? Podróże służbowe ? krajowe - o kwotę    1.000,-zł.
 
 
 
 
 
- 801 ? Oświata i wychowanie -   o kwotę 30.000,-zł.
 
    rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe -    o kwotę 30.000,-zł.
 
   § 4260 ? Zakup energii -     o kwotę 30.000,-zł.
   w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Stalowej Woli.
 
- 852 ? Pomoc społeczna -   o kwotę 33.000,-zł.
 
    rozdz. 85215 ? Dodatki mieszkaniowe -     o kwotę 33.000,-zł.
 
    § 3110 ? Świadczenia społeczne - o kwotę 33.000,-zł.
 
- 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 7.528,-zł.
 
    rozdz. 92195 ? Pozostała działalność -   o kwotę 7.528,-zł.
 
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -   o kwotę 4.528,-zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych -   o kwotę 3.000,-zł.
 
- 926 ? Kultura fizyczna i sport -     o kwotę 10.000,-zł.
 
rozdz. 92695 ? Pozostała działalność - o kwotę 10.000,-zł.
 
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych - o kwotę 10.000,-zł.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-20 16:12:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-20 16:12:49

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl