Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
12-07-2024, Piątek, 13:04


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr III/24/06
Uchwała Nr III/24/06
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 grudnia 2006 r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art.166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104, z późn. zm.)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala co następuje:
 
 
§1
 
 
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych -o kwotę  1.457.128,- zł.
 
    w dziale 600- Transport i łączność -o kwotę  1.457.128,- zł.
 
    rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne    -o kwotę   1.457.128,- zł.
 
    § 6298- Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin,
  powiatów, samorządów,województw
  pozyskane z innych źrodeł.  -o kwotę  1.457.128,- zł.
 
w związku z przeniesieniem rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego
pn. ?Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami
poprzemysłowymi HSW? na 2007 rok.
 
2. Zwiększa się plan przychodów   -o kwotę 1.457.128,- zł.
 
    § 903- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
    zadań   realizowanych z udziałem środków
    pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej  
  -o kwotę   1.457.128,- zł.
 
w związku z prefinansowaniem zadania inwestycyjnego przez Bank Gospodarstwa  Krajowego w 2006 roku, a zwrotem z UE, który nastąpi po kontroli wniosku końcowego w 2007 roku.
 
 
§ 2
 
W Uchwale Nr XLVIII/672/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie  budżetu miasta na 2006 rok zmienionej uchwałami:
 
- Nr L / 695 / 06  z dnia 27 stycznia 2006 roku
- Nr LI / 726 / 06  z dnia 3 marca 2006 roku
- Nr LII / 748 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku
- Nr LV / 786 / 06 z dnia 29 maja 2006 roku
- Nr LVI / 803 / 06 z dnia 20 czerwca 2006 roku
- Nr LIX / 851 / 06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku
- Nr LX / 863/ 06 z dnia 20 września 2006 roku
- Nr LXII / 897 / 06 z dnia 26 października 2006 roku
- Nr III/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku
- Nr III/22/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku.
 
ust. 2 w § 3 otrzymuje brzmienie:
 
?2.Źródłem sfinansowania rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów
w kwocie 3.987.025,- zł, ustala się:
 
a)  nadwyżkę planu dochodów nad planem
  wydatków na 2006 r  -w kwocie 1.057.072,- zł.
b)   nadwyżkę z lat ubiegłych  -w kwocie 1.472.825,- zł.
c)  długoterminową pożyczkę z BGK na
  prefinansowanie zadania inwestycyjnego -w kwocie   1. 457.128,- zł.?   
 
 
§ 3
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola
 
 
§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-20 16:08:44
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-20 16:08:44

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl