Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 18:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr III/20/06
Uchwała Nr III/20/06
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 grudnia 2006 r.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.).
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:
 
§1
 
1.  Zwiększa się plan dochodów budżetowych    na kwotę  10.350,- zł.
w dziale 801- Oświata i wychowanie    ? o kwotę   10.350,- zł.
rozdz. 80110- Gimnazja  ? o kwotę   10.350,- zł.
 
§ 0690- wpływy z różnych opłat ? o kwotę 300,- zł.
z tyt. opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.
§ 0920- Pozostałe odsetki    - o kwotę 450,- zł.
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów    - o kwotę  9.600,- zł.
w związku ze zwrotem wydatków na wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w okresie IX- XII 2006 roku uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli.
 
2.  Zwiększa się plan wydatków budżetowych    - o kwotę   687.146,- zł.
w następujących działach:
 
-600- Transport i łączność    - o kwotę   660.546,-zł.
rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne  - o kwotę   660.546,- zł.
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę   660.546,- zł.
na zadaniach:
1)  Wykonanie dojazdu do Os. Piaski i przedłużenie ul. Kusocińskiego do
ul. Jodłowej - o kwotę 32.972,- zł.
2)  Budowa ul. Granicznej  - o kwotę   627.574,-zł.
 
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  - o kwotę    7.000,- zł.
rozdz. 85401- Świetlice szkolne    ? o kwotę   7.000,- zł.
§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych   - o kwotę   7.000,- zł.
z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 w Stalowej Woli.
 
- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   - o kwotę    19.600,- zł.
rozdz. 90095- Pozostała działalność  ? o kwotę    19.600,- zł.
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   
na zadanie pn: ?Zagospodarowanie brzegu rzeki San?.    ? o kwotę 19.600,- zł.
 
3.  Zmniejsza się plan wydatków budżetowych    ? o kwotę   676.796,- zł.
W następujących działach:
 
- 700 ? Gospodarka mieszkaniowa -   o kwotę97.000,-zł.
    rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i
nieruchomościami   o kwotę           97.000,-zł.
  § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę      97.000,-zł.
  na zadaniu pn: ? Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego na lokale socjalne?
 
- 801- Oświata i wychowanie - o kwotę     421,- zł.
rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - o kwotę 421,- zł.
 
§ 4110- Składki na ubezpieczenia zdrowotne    - o kwotę         421,- zł.
w PSP Nr 11 w Stalowej Woli
 
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza   - o kwotę   6.579,- zł.
rozdz. 85401- świetlice szkolne-   - o kwotę    5.926,- zł.
 
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników   - o kwotę    3.000,- zł.
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę    2.650,- zł.
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy - o kwotę  276,- zł.
w PSP Nr 11 w Stalowej Woli
 
rozdz. 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ? o kwotę   653,- zł.
§ 4300- Zakup usług pozostałych  - o kwotę   653,- zł.
w PSP Nr 11 w Stalowej Woli
 
- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ? o kwotę  565.000 zł.
rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód    - o kwotę    197.000,- zł.
 
§ 4300- Zakup usług pozostałych  ? o kwotę   190.000,- zł.
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -   o kwotę7.000,-zł.
na zadaniu pn:
1.  ? PT kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej,  - o kwotę 4.000,- zł.
    Owocowej i Rolnej?
2.  ? Kanalizacja deszczowa ul. Żwirki i Wigury?    - o kwotę    3.000,- zł.

 
rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi    - o kwotę   178.000,- zł.
 
§ 4300- Zakup usług pozostałych   - o kwotę   178.000,- zł.
 
 
rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg   - o kwotę  190.000,- zł.
 
§ 4260- Zakup energii    ? o kwotę 60.000,- zł.
§ 4270- Zakup usług remontowych    ? o kwotę  130.000,- zł.
 
- 600- Transport i łączność  ? o kwotę   7.796,- zł.
rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne     - o kwotę    7.796,- zł.
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    - o kwotę   7.796,- zł.
 
na zadaniu pn: ?Budowa parkingu przy budynku ul. Popiełuszki 28, 30?
 
 
 
§2
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola

 
§3
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-20 15:37:19
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-20 15:37:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl