Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
28-09-2023, Czwartek, 17:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr III/19/06

Uchwała Nr  III/19/06
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 grudnia 2006 roku.

 
 
 w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok.
 
   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.)
 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

 
§ 1.
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych -  o kwotę  4.774,-zł.
 
w dziale 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza -    o kwotę   4.774,-zł.
 
  rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne -    o kwotę   4.774,-zł.
 
§ 0830 ? Wpływy z usług -    o kwotę   4.774,-zł.
za dożywianie dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych - o kwotę 260.979,-zł.
 
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
     i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -    o kwotę 260.979,-zł.
 
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
  od czynności cywilnoprawnych, podatków
   i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
   jednostek organizacyjnych -    o kwotę  260.979,-zł.
 
§ 0310 ? Podatek od nieruchomości -   o kwotę  260.979,-zł.
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych -  o kwotę    62.188,-zł.
    w następujących działach:
 
- 600 ? Transport i łączność -  o kwotę 2.747,-zł.
rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne -   o kwotę  2.747,-zł.
 
§ 4270 ? Zakup usług remontowych -   o kwotę  2.091,-zł.
  na zadaniu pn: ? Remont drogi osiedlowej od budynku Al. Jana Pawła II 16 do
  ul. KEN z parkingiem?.
   
 
 
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -     o kwotę 656,-zł.
na zadaniu pn: ? PT i montaż sygnalizacji świetlnej na wiadukcie w ciągu
ul. Traugutta?.
 
- 710 -  Działalność usługowa -  o kwotę    10.989,-zł.
 
rozdz. 71035 ? Cmentarze - o kwotę    10.989,-zł.
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -     o kwotę    10.989,-zł.
na zadaniu pn: ? Przebudowa domu pogrzebowego?.
 
- 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -    o kwotę 5.300,-zł.
 
  rozdz. 75412 ? Ochotnicze straże pożarne -     o kwotę  5.300,-zł.
 
  § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -     o kwotę  5.300,-zł.
  z przeznaczeniem na:
1) dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla OSP
  w Charzewicach -      2.000,-zł.
  2) zakup wyposażenia do świetlicy oraz boiska do piłki nożnej
  i siatkowej w OSP Charzewice -       3.300,-zł.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie - o kwotę     4.000,-zł.
 
       rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe -     o kwotę 3.417,-zł.
   § 4270 ? Zakup usług remontowych -     o kwotę 3.417,-zł.
   z przeznaczeniem na usługę wymiany uszkodzonych szyb w sali gimnastycznej
   w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli. 
 
   rozdz.80146 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -    o kwotę    583,-zł.
 
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -   o kwotę    583,-zł.
    z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
    w Stalowej Woli.
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza -  o kwotę    6.274,-zł.
 
 rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne -   o kwotę 6.274,-zł.
  § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę    1.000,-zł.
  § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne -     o kwotę   200,-zł.
  § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy -   o kwotę   300,-zł.
  z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia pracownika pedagogicznego
  świetlicy wynikające ze zmiany z /4  etatu na pełny etat w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
§ 4220 ? Zakup środków żywności -    o kwotę    4.774,-zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
 
- 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -    o kwotę    2.878,-zł. 
 
rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg -    o kwotę 2.878,-zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 2.878,-zł.
na zadaniach:
1)  Oświetlenie ul. Świerkowej ? 500,-zł.
2)  Oświetlenie ul. Klasztornej ?  249,-zł.
3)  Oświetlenie ul. Parkingowej ? 2.129,-zł.
 
- 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -   o kwotę 30.000,-zł.
 
  rozdz. 92195 ? Pozostała działalność -     o kwotę  30.000,-zł.
  § 4300 ? Zakup usług pozostałych -     o kwotę  30.000,-zł.
  z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta.
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych -  o kwotę    318.393,-zł.
    w następujących działach:
 
- 600 ? Transport i łączność - o kwotę    145.396,-zł.
 
      rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne - o kwotę 145.396,-zł.
  § 4270 ? Zakup usług remontowych -  o kwotę   85.881,-zł.
  na zadaniach:
1)  Remont drogi osiedlowej przy ul. Poniatowskiego 17 ?15 z drogą
Dojazdową do pawilonów ul. Poniatowskiego 19 C ? 19 H ?           5.898,-zł.
2)  Remont ul. 1 Sierpnia od ul. Kilińskiego do Podleśnej ?      7.605,-zł.
3)  Remont ul. Harcerskiej ?      3.556,-zł.
4)  Remont ul. Narutowicza ?           41.581,-zł.
5)  Remont drogi do ogrodowych działkowych ?       301,-zł.
6)  Remont ul. Niemcewicza -       13.506,-zł.
7)  Remont ul. Cichej-        737,-zł.
8)  Remont chodników w ciągu ulic Al. Jana Pawła II i Energetyków
w pierwszej kolejności od ul. KEN  do ul. Chopina -            12.697,-zł.
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -    o kwotę  59.515,-zł.
 na zadaniach:
1)  Przebudowa ul. Korczaka ?     186,-zł.
2)  Budowa ul. Hetmana Tarnowskiego na os. ?Hutnik II? ?           19.767,-zł.
3)  Przebudowa ul. Chudzyńskiego ?       200,-zł.
4)  PT ul. Kwiatkowskiego ? II etap ?    139,-zł.
5)  Wykonanie dojazdu do os. Piaski i przedłużenie ul. Kusocińskiego
do ul. Jodłowej ?    564,-zł.
6)  Budowa ul. Por. Sochy na os. Piaski ?      32.502,-zł.
7)  Budowa ul. Wiejskiej ?    958,-zł
8)  Budowa zatoki parkingowej przy drodze osiedlowej w rejonie
Budynku Al. Jana Pawła II ? 22 ?     204,-zł.
9)  PT budowy parkingu przy ul Traugutta ?     220 ,-zł.
10)  Budowa ulicy łączącej ul. Dębową z ul. 1000 lecia ?       4.775,-zł.
 
 
 - 700 ? Gospodarka mieszkaniowa -    o kwotę   5.480,-zł.
 
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomości -     o kwotę   5.480,-zł.
 
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę    5.480,-zł.
    na zadaniu pn: ? Zabezpieczenie budynku przy Al. Jana Pawła II ? 12?
 
- 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -    o kwotę    124.000,-zł.
 
     rozdz. 75416 ? Straż Miejska -     o kwotę 124.000,-zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników -   o kwotę   99.000,-zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne  -     o kwotę   22.000,-zł.
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy -    o kwotę     3.000,-zł.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie - o kwotę 1.500,-zł.
 
rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe -   o kwotę  1.500,-zł.
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników -   o kwotę  1.500,-zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza -  o kwotę 4.000,-zł.
 
  rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne -   o kwotę 3.417,-zł,
  § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę     2.271,-zł.
  § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne -     o kwotę    878,-zł.
  § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy -   o kwotę    268,-zł.
  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli.
 
  rozdz. 85446 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -    o kwotę   583,-zł.
 
  § 4300 ? Zakup usług pozostałych -     o kwotę   583,-zł.
  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli.
 
- 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -    o kwotę   7.367,-zł.
 
    rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód -  o kwotę 813,-zł.
 
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę  813,-zł.
    na zadaniu pn: ? Przebudowa kanalizacji przy ul. Niezłomnych?.
 
    rozdz. 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg -     o kwotę   6.258,-zł.
 
 
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę   6.258,-zł.
    na zadaniach:
1)  Oświetlenie ul. Krokusowej ?   719,-zł.
2)  Oświetlenie ul. Kusocińskiego ?    5.539,-zł.
 
 
 
rozdz. 90095 ? Pozostała działalność -   o kwotę  296,-zł
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę  296,-zł.
 na zadaniu pn: ? Przebudowa budynku Urzędu Miasta?.
 
- 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  o kwotę 20.000,-zł.
 
rozdz. 92195 ? Pozostała działalność - o kwotę  20.000,-zł.
 
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
    dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
    stowarzyszeniom - o kwotę 20.000,-zł.
 
 - 926 ? Kultura fizyczna i sport - o kwotę    10.650,-zł.
 
rozdz. 92601 ? Obiekty sportowe - o kwotę  650,-zł.
 
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -     o kwotę  650,-zł.
na zadaniu pn: ? PT zagospodarowania terenu stadionu sportowego przy
ul. Energetyków?
 
rozdz.92695 ? Pozostała działalność -   o kwotę 10.000,-zł.
 
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
    dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
    stowarzyszeniom - o kwotę  10.000,-zł.
 
 
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-20 15:32:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-20 15:32:49

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl