Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-04-2024, Środa, 20:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr II/15/06
Uchwała Nr II/15/06
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
    z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z póź. zm.), i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź.zm.)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XLVI/639/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 4 listopada 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zminy:
1)   w § 2 ust. 1 pkt c wyraz ?powyżej? zastępuje się wyrazem ?poniżej?,
2)   załącznik nr 2, o którym mowa w § 1 pkt.  4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.
 
 

Załącznik Nr 1

 
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)
 
 
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
25
1.664
1.664
25
31
1.770
1.770
31
36
1.770
1.936
36
 
1.770
1.936
Trzy osie i więcej
12
36
1.819
1.819
36
37
1 936
1 936
37
40
2.170
2.207
40
 
2.170
2.505
 
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-01-19 14:56:58
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-01-19 14:56:58

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl