Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
28-09-2023, Czwartek, 15:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr II/12/06

UCHWAŁA  Nr II/12/06
   RADY MIEJSKIEJ  W STALOWEJ WOLI
z  dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli
   
Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. .z 2001r.. Nr 142, poz.1591  z późn. zm./,art. 45 ust. 1 pkt 1 lit."b", pkt.2 lit. "a" i "b",  ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki  zdrowotnej /Dz. U .Nr 91, poz.408  z póżn. zm./  w związku z  § 17 Statutu Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stalowej Woli
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
 u c h w a l a   co   następuje:
 
§ 1
 
    Powołuje Radę Społeczną w składzie:
 
    Przewodniczący:   Andrzej Szlęzak
    Członkowie:
    1/  przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego:  Antoni Błądek
    2/  przedstawiciele Rady Miejskiej w Stalowej Woli:
- Stanisław Cisek
- Marek Czopor
- Joanna Grobel Proszowska
- Jerzy Majgier
- Zbigniew Paszkiewicz
- Maria Rehorowska
- Maria Różańska
 
§ 2
 
Zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 11 grudnia 2006r.o godz. 15.30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2.
 
 
§ 3
   
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr XLIV/616/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia  14 września 2005r.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli i w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli.
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-01-19 14:48:05
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-01-19 14:48:05

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl