Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
5-03-2024, Wtorek, 15:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na ławników.
Treść ARCHIWALNA !

Ogłoszenie o  uzupełniającym naborze na ławników sądów powszechnych

Rada Miejska w Stalowej Woli prowadzi uzupełniający nabór na ławników do sądów  powszechnych w kadencji  2008-2011.   

Zgodnie  z wystąpieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Rada Miejska uzupełnia listę ławników bieżącej kadencji poprzez dokonanie wyborów uzupełniających 2 ławników do  Sądu  Okręgowego  w Tarnobrzegu .

KARTY ZGŁOSZENIA  KANDYDATA NA ŁAWNIKA  SĄDOWEGO
uzyskać można  w Biurze  Rady Miejskiej w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 pokój 43  - w godzinach   pracy urzędu, lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Stalowej Woli www.bip-stalowawola.e-zet.pl oraz stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Informacje  pod   nr   015 / 643-34-01

OSTATECZNY  TERMIN  PRZYJMOWANIA “KART  ZGŁOSZEŃ” UPŁYWA Z DNIEM  7 MARCA 2008 R.

ŁAWNIKIEM SĄDOWYM  MOŻE ZOSTAĆ OSOBA  KTÓRA:
1/  posiada obywatelstwo polskie  i korzysta  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończyła  30 lat,
4/ jest zatrudniona  lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od  roku,
5/ nie przekroczyła  70 lat,
6/ jest zdolna, ze względu  na stan  zdrowa, do pełnienia obowiązków ławnika,
7 /posiada co najmniej wykształcenie średnie.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ;
1. osoby  zatrudnione  w sądach  powszechnych i innych sądach oraz
2. w prokuraturze,
3. osoby wchodzące  w skład organów ,od  których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę postępowania sądowego,
4. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska  związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
5. adwokaci  i aplikanci  radcowscy,
6. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
7. duchowni,
8. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
9. funkcjonariusze Służby Więziennej ,
10.   radni gminy , której rada dokonuje wyboru ławników.
11.  nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym  Sądzie.
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ  RADOM  GMIN:
 -  prezesi sądów,
 -  stowarzyszenia,
 -  organizacje związkowe,
 -  organizacje pracodawców,
 -  inne organizacje  zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
 -  kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców
DO KART ZGŁOSZENIA  KANDYTAT  MA OBOWIĄZEK  ZAŁĄCZYĆ;

1/ 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanym  przy  wydawaniu dowodów osobistych,
2/ informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3/ oświadczenie ,że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4/ zaświadczenie lekarskie , stwierdzające  brak  przeciwwskazań do wykonywania  tej funkcji.

Koszty opłaty za wydanie informacji  z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia  lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenie  kandydata, która nie spełnia wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły  do Rady Miejskiej  po upływie  określonego terminu  pozostawia  się bez  biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

   Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Stalowej Woli
  
      /-/  Stanisław Cisek 

  1. Karta zgłoszenia dla kandydata na ławnika sądowego zgłaszanego przez 25 obywateli
  2. Karta zgłoszenia dla kandydata na ławnika sądowego zgłaszanego przez stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
  3. Oświadczenie kandydata

Autor:
Data: 2008-02-14 17:46:30
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-02-14 17:46:30

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl