Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
7-10-2022, Piątek, 22:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

IX Sesja Rady Miejskiej - 27.04.2007
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola, 2007-04-16
BR.II.0052/9/07   

 

    Na mocy art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  zwołuję  Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 27 kwietnia  2007 r.  o godz. 900 w sali Nr 17 Urzędu Miasta
w Stalowej Woli  Pl. Wolności 7. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.
 
Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII i VIII  Sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta od 2 kwietnia 2007r. do 23 kwietnia 2007r.
 4. Interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Informacja o realizacji przetargów (zostanie doręczona przed Sesją).
 6. Projekt uchwały w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta na 2006 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2006rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok (dot. kwoty 180.946zł).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok (dot. kwoty 685.520zł).
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok (projekt zostanie doręczony przed Sesją).
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Stalowa Wola.
 12. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Stalowej Woli oraz jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Prezydenta Miasta udziałów gminy w spółkach prawa handlowego.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Stalowej Woli.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę drogi osiedlowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Starowiejską w Stalowej Woli.
 17. Projekt uchwały w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola (dot. zagospodarowania istniejącego Ogrodu Jordanowskiego dla potrzeb KUL).
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola (wskazania na terenach leśnych przy ul. Staszica obszaru dla lokalizacji obiektu handlowo-usługowego).
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dot. działek nr 2881/2, 2881/4).
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 88).
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej (dot. działek 960/1, 959).
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (dot. działek 1740/56, 1740/55)
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu (dot. działek nr 314, 102/225, itd.).
 25. Projekt uchwały w sprawie przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów o doradców zawodowych.
 26. Projekt uchwały w sprawie przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy  oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad Sesji.
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy na mocy art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./. 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-20 15:16:25
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-20 15:16:25

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl