Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 06:55
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu na realizację w 2010 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/692/09
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 26 listopada 2009r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2010 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
1.       Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej: 
Zadanie 1 - „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży z rodzin wieloproblemowych z osiedli Podlasie, Wyzwolenia i Śródmieście”
Zadanie 2 - „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Metalowców”
Zadanie 3 - „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlach Hutnik i Energetyków”
Zadanie 4 - „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych na osiedlu Rozwadów”
Zadanie 5 - „Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej”.
 
2.       Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą przez     podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja budżetowa: dział 851 – Ochrona    zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dział 852 – Opieka społeczna, rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

3.        Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (http://bip.zetorzeszow.pl/umstalowawola/), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 w Stalowej Woli oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

- Ogłoszenie o konkursie (pobierz plik).

- Oferta - wzór (pobierz plik).

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-11-30 12:24:10
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-11-30 12:34:02

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl