Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 15:31


Jesteś tutaj :: Co, jak ... :: Małżeństwa :: Małżeństwa, odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Małżeństwa, odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Skoczyńskiego 12, 37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 643-34-02, 643-34-71, 643-34-72
 

Małżeństwo cywilnoprawne
 

Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 • przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
   
 • złożyć skrócony odpis aktu urodzenia, jeżeli urodziła się poza Stalową Wolą oraz:
  jeśli osoba jest rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku sądowego,
  jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka. 
   
 •  złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
   
 • kobieta w wieku od 16 do 18 lat obowiązana jest  złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa
   
 • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Odpisy aktów stanu cywilnego składane w USC powinny mieć adnotację
o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej, natomiast w przypadku jej braku pobierana jest opłata skarbowa za jeden składany odpis w wysokości 22 zł.

Ograniczenia wiekowe.

 • Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat 
   
 • Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa:

 • za zezwolenie - 39 zł 

Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), w zakładzie karnym, potrzebne są dokumenty niezbędne jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika więzienia.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą - dokumenty jak do zawarcia małżeństwa (do wglądu).

Opłata skarbowa:

 • za zaświadczenie - 38 zł

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym
 

Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zameldowania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty

 • dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
   
 •  skrócony odpis aktu urodzenia oraz:
  jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
   
 • pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
   
 •  kobieta w wieku od 16 do 18 lat obowiązana jest  złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa
   
 • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Odpisy aktów stanu cywilnego składane w USC powinny mieć adnotację
o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej, natomiast w przypadku jej braku pobierana jest opłata skarbowa za każdy składany odpis w wysokości 22 zł.

Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych
w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego terytorialnie USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Po otrzymaniu w/w zaświadczenia kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje bezpłatnie 3 odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:
- Kościół Katolicki;

- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;

- Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP;

- Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP;

- Kościół Chrześcijan Baptystów w RP;

- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP;

- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP;

- Kościół Polskokatolicki w RP;

- Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP;

- Kościół Zielonoświątkowy w RP;

- Gminy wyznaniowe żydowskie w RP.

Ograniczenia wiekowe.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

 

 Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń o braku zapisach w księgach

W celu otrzymania odpisu lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego należy okazać dowód osobisty oraz wykazać, jeżeli akt nie dotyczy osoby wnoszącej podanie, pokrewieństwo lub interes prawny w otrzymaniu odpisu.

Opłata skarbowa za odpisy wydawane osobie w kraju:

 • odpis skrócony - 22 zł
   
 • odpis zupełny - 33 zł
   
 • zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku - 24 zł
   
 • od pozostałych zaświadczeń - 26 zł
   
 • kserokopia - 5 zł za każdą stronę

Opłata od dokumentach przekazywanych za granicę pobierana jest przez polskie placówki konsularne.

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-24 10:28:00
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-24 10:28:00
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-01-29 12:32:07

Rejestr zmian

Oglądano 6609 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl