Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
25-02-2021, Czwartek, 02:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko pracy insp. d/s geodezji
Treść ARCHIWALNA !

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BŁONIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR D/S GEODEZJI

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,.
b) wykształcenie wyższe magisterskie – uczelnia techniczna o profilu geodezja i kartografia,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) staż pracy – min. 5 lat w pełnym wymiarze czasu pracy,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
g) nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:
a) wskazane doświadczenie w zakresie obsługi interesantów,
b) znajomość obsługi komputera.

3. Predyspozycje personalne: - komunikatywność.

4. Umiejętności zawodowe: - znajomość zagadnień z zakresu geodezji i kartografii.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zadania główne: podziały geodezyjne, rozgraniczenia, numeracja budynków, nazewnictwo ulic,
b) zadania pomocnicze: regulacja stanu prawnego nieruchomości,
c) zadania okresowe: przygotowywanie wykazu mienia miasta i gminy,
d) zakres ogólnych obowiązków: rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw z zakresu geodezji.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na w/w stanowisku,
h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nie karalności za
przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: Błonie, ul. Rynek 6, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Błoniu, 05-870 Błonie, ul. Rynek 6 z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko inspektora d/s geodezji” w terminie do dnia 8. 02. 2008 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.blonie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ mgr Zenon Reszka

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2008-01-15 00:00:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-01-15 12:58:50
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-01-15 12:59:10

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl