Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
9-06-2023, Piątek, 13:12


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
LVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2023-01-02

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 19 grudnia 2022 r.                                        
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma z dnia 27 grudnia 2022 r..
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma  z dnia 28 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma z dnia 29 grudnia 2022 r.
 7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                     /-/ Tomasz Wiśniewski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 452_LVIII_22 Projekt 452_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 751604 bajtów 24
2. Projekt uchwały 453_LVIII_22 Projekt 453_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 739877 bajtów 9
3. Projekt uchwały 454_LVIII_22 Projekt 454_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 788596 bajtów 16

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku 2022-12-28

 

 • Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Błonia z dnia 28.12.2022 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku   więcej Informacja 2022-12-23

Uprzejmie informujemy, że stanowisko ds. działalności gospodarczej w dniach  27 grudnia 2022 r.  do 30 grudnia 2022 r. będzie nieczynne.


Za utrudnienia przepraszamy.Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy zakładu produkcyjnego Mars, Pass 2022-12-19

Błonie, dnia 19.12.2022r.

WRK-RR.6220.13.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 19.12.2022 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 55.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję środowiskową nr 10.2022 z dnia 08.03.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 19.12.2022 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.LVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-12-12

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.        Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 14 listopada 2022 r.                                        

3.        Wnioski do porządku obrad.

4.        Wręczenie Aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.

5.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022-2038.

6.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.

9.        Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2023:

1)       Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2)       Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3)       Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4)       Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5)       Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/422/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 roku.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawnością. (nowelizacja ustawy Prawo oświatowe z dnia 15.09.2022 r.).

16.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Bieniewicach, gmina Błonie.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

19.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

20.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

21.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

22.     Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od dn. 01.10.2021 r. do dn. 30.09.2022 r.

23.     Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2023.

24.     Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

25.     Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 432_LVII_22 Projekt 432_LVII_22.pdf 234891 bajtów 11
2. Projekt uchwały 433_LVII_22 Projekt 433_LVII_22.pdf 314845 bajtów 8
3. Projekt uchwały 434_LVII_22 Projekt 434_LVII_22.pdf 706963 bajtów 7
4. Projekt uchwały 435_LVII_22 Projekt 435_LVII_22.pdf 225929 bajtów 7
5. Projekt uchwały 436_LVII_22 Projekt 436_LVII_22 (anonimizacja).pdf 375661 bajtów 10
6. Projekt uchwały 437_LVII_22 Projekt 437_LVII_22 (anonimizacja).pdf 600440 bajtów 6
7. Projekt uchwały 438_LVII_22 Projekt 438_LVII_22.pdf 22512162 bajtów 7
8. Projekt uchwały 439_LVII_22 Projekt 439_LVII_22.pdf 567963 bajtów 7
9. Projekt uchwały 440_LVII_22 Projekt 440_LVII_22.pdf 2298972 bajtów 9
10. Projekt uchwały 441_LVII_22 Projekt 441_LVII_22.pdf 2684328 bajtów 8
11. Projekt uchwały 442_LVII_22 Projekt 442_LVII_22.pdf 469418 bajtów 8
12. Projekt uchwały 443_LVII_22 Projekt 443_LVII_22.pdf 450968 bajtów 7
13. Projekt uchwały 444_LVII_22 Projekt 444_LVII_22.pdf 824385 bajtów 10
14. Projekt uchwały 445_LVII_22 Projekt 445_LVII_22.pdf 2488131 bajtów 11
15. Projekt uchwały 446_LVII_22 Projekt 446_LVII_22.pdf 4911356 bajtów 7
16. Projekt uchwały 447_LVII_22 Projekt 447_LVII_22.pdf 10686800 bajtów 10
17. Projekt uchwały 448_LVII_22 Projekt 448_LVII_22.pdf 6115703 bajtów 9

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-12-08

W dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 17:15 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2022-12-06

W dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2023.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                 /-/ Irena Waśniewska

 Informacja Burmistrza Błonia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2022-11-28

Błonie, dnia 28 listopada 2022 roku 

Informacja

Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 97 a ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 28.11.2022 r. zostało wywieszone do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o zamiarze dokonania, w trybie art. 95 pkt 4 powołanej wyżej ustawy, podziału nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu podziału można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu Wydziału Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10 pok. nr 5, tel. 22 725 30 04, wew. 170 i 171 oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.plZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja SKM_22722112814570.pdf 33205 bajtów 15
2. Ogłoszenie SKM_22722112814571.pdf 36895 bajtów 16

Otwarty konkurs ofert na opiekę nad dziećmi do lat 3 w 2023 roku 2022-11-18

W dniu 17 listopada Burmistrza Błonia ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Błonie w 2023 roku".

Szczegóły w Zarządzeniu i załącznikach poniżej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Kalkulacja kosztów Załącznik nr 2 do ogłoszenia - kalkulacja kosztów.pdf 189179 bajtów 10
2. Ogłoszenie o konkursie Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie.pdf 1214591 bajtów 5
3. treść zarządzenia Zarządzenie Burmistrza Błonia 78.2022.pdf 215607 bajtów 6
4. Wyniki otwartego konkursu ofert Wyniki otwartego konkursu ofert.pdf 163315 bajtów 0
5. Wzór oferty Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór oferty.pdf 965754 bajtów 6

Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na wykonywaniu odbioru zwłok bezdomnych zwierząt domowych, dzikich oraz ich części z miejsc publicznych, dróg itp. położonych na terenie Gminy Błonie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2022-11-18

zobaczWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-11-16

W dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Centrum Sportu w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna KościńskaLVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-11-07

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 26 września i 10 października 2022 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Pojęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I B.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
 17. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 18. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

  Przewodniczący Rady

                                                                                      /-/ Tomasz Wiśniewski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 419_LVI_22 Projekt 419_LVI_22.pdf 688721 bajtów 16
2. Projekt uchwały 420_LVI_22 Projekt 420_LVI_22.pdf 696118 bajtów 10
3. Projekt uchwały 421_LVI_22 Projekt 421_LVI_22.pdf 1494159 bajtów 10
4. Projekt uchwały 422_LVI_22 Projekt 422_LVI_22.pdf 4926399 bajtów 13
5. Projekt uchwały 423_LVI_22 Projekt 423_LVI_22.pdf 317703 bajtów 10
6. Projekt uchwały 424_LVI_22 Projekt 424_LVI_22.pdf 2661524 bajtów 8
7. Projekt uchwały 425_LVI_22 Projekt 425_LVI_22.pdf 1580096 bajtów 8
8. Projekt uchwały 426_LVI_22 Projekt 426_LVI_22.pdf 587902 bajtów 11
9. Projekt uchwały 427_LVI_22 Projekt 427_LVI_22.pdf 7570879 bajtów 7
10. Projekt uchwały 428_LVI_22 Projekt 428_LVI_22 (anonimizacja).pdf 321101 bajtów 12
11. Projekt uchwały 429_LVI_22 Projekt 429_LVI_22.pdf 4270307 bajtów 11
12. Projekt uchwały 430_LVI_22 Projekt 430_LVI_22 (anonimizacja).pdf 371001 bajtów 10
13. Projekt uchwały 431_LVI_22 Projekt 431_LVI_22.pdf 342298 bajtów 8
14. Załącznik do projektu uchwały 427_LVI_22 Załącznik do projektu 427_LVI_22.pdf 6108654 bajtów 5

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-11-03

W dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaZawiadomienie WRK-RR.6220.08.2022 o wydaniu decyzji nr 41.2022 2022-11-03

Błonie, dnia 31.10.2022r.

WRK-RR.6220.08.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 31.10.2022 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 41.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w m. Radonice 5a, 05-870 Błonie na dz. nr ewid. 217/16, 217/9, 217/4, 217/2, 217/10 ob. Radonice.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 03.11.2022 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść decyzji Decyzja Fanex podczyszczalnia.pdf 169765 bajtów 2

Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla 2022-11-02

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, podjąłem decyzję o przystąpieniu gminy Błonie do dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców. Dołożymy wszelkich starań do taniego, szybkiego i wygodnego zakupu węgla.

Obecnie prowadzimy rozmowy z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla Polskiej Grupy Górniczej, który przewidywany jest jako punkt dystrybucyjny na terenie gminy Błonie. Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę. Nie są w niej uwzględnione koszty konfekcjonowania (np. pakowanie w worki, pojemniki czy palety) i transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Będzie można kupić do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i następnie do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r. Uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani zakupem węgla, będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku. Wzór wniosku zostanie opublikowany.

 

Burmistrz
Zenon ReszkaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2022-10-31

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

W dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Porządek posiedzenia:

1.      1. Sytuacja dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Błonie.

2.      2. Zmiany w dowozie dzieci niepełnosprawnych do szkół (zasady zwrotu kosztów).

3.      3. Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

 Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Błonie - raport z badań przeprowadzonych w 2022 roku 2022-10-19

Diagnoza

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Błonie - raport z badań przeprowadzonych w 2022 roku
Autor:

LV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu - 10.10.2022 r. 2022-10-03

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 października 2022 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie na lata 2022-2037”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr LII/395/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 04.07.2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

9. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

10. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 412_LV_22 412_LV_22.pdf 754959 bajtów 14
2. Projekt uchwały 413_LV_22 413_LV_22.pdf 711459 bajtów 10
3. Projekt uchwały 414_LV_22 414_LV_22 (anonimizacja).pdf 408609 bajtów 8
4. Projekt uchwały 415_LV_22 415_LV_22 (anonimizacja).pdf 359619 bajtów 6
5. Projekt uchwały 416_LV_22 416_LV_22.pdf 1269763 bajtów 11
6. Projekt uchwały 417_LV_22 417_LV_22.pdf 4802626 bajtów 6
7. Załącznik do projektu 412_LV_22 Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 412_LV_22.pdf 2514483 bajtów 3

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-10-03

W dniu 10 października 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Przedstawienie dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie na lata 2022-2037”.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaDodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 2022-09-27

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Podstawy prawne:

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967)
 • 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022, poz. 1974)

Do pobrania poniżej: Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepłaZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wzór wniosku WNIOSEK_dodatek_innezrodla.pdf 422427 bajtów 7

LIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-09-19

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 września 2022 r. o godz. 12:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 5 września 2022 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie – Radonice 4 – Obszar 1.

5. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 410_LIV_22 Projekt 410_LIV_22.pdf 6510429 bajtów 19

Burmistrz Błonia ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie. 2022-09-15

Przetargi odbędą się w dniu 20.10.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6 (Ratusz) w sali konferencyjnej według kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu:
1. Godz. 10.00 - I przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Karczewskiego.
2. Godz. 11.00 - I przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Mickiewicza.
3. Godz. 12.00 - I przetarg na nieruchomości położone w Błoniu przy ul. Lesznowskiej.

 

Szczegółowe ogłoszenie i regulamin do pobrania poniżej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku doc00508320221024153212.pdf 892972 bajtów 5
2. Ogłoszenie o przetargu Ogłoszenie Burmistrza Błonia przetargi ustne nieograniczone.pdf 301127 bajtów 27
3. Regulamin przetargu Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf 316202 bajtów 4

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2022-09-14

W dniu 21 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaLIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-08-29

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 5 września 2022 r. o godz. 17:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 6 czerwca 2022 r, 13 czerwca 2022 r., 21 czerwca 2022 r., 27 czerwca 2022 r., 1 lipca 2022 r., 4 lipca 2022 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Błonie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i za warunki pracy, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Błonie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ewidencyjnej nr 104/2 w obrębie 0016-16, położonej w Błoniu przy ul. Jana Pawła II na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy alei w Błoniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Błonie do prac na utworzeniem Spółdzielni Energetycznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi.

13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

14. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 404_LIII_22.pdf 2831347 bajtów 7
2. Projekt uchwały 407_LIII_22.pdf 1091103 bajtów 4
3. Projekt uchwały 408_LIII_22.pdf 4723421 bajtów 3
4. Projekt uchwały 403_LIII_22.pdf 1976571 bajtów 5
5. Projekt uchwały 405_LIII_22.pdf 1007827 bajtów 5
6. Projekt uchwały 402_LIII_22 (anonimizacja).pdf 465585 bajtów 2
7. Projekt uchwały 406_LIII_22.pdf 454806 bajtów 4
8. Projekt uchwały 401_LIII_22.pdf 487039 bajtów 8
9. Projekt uchwały 400_LIII_22.pdf 1901633 bajtów 6

Informacja 2022-08-26

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29-31.08.2022 stanowisko ds. działalności gospodarczej będzie czynne  w godzinach: od godz. 10:30 do godz. 13:00.


Za utrudnienia przepraszamy.Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2022-08-25

W dniu 1 września 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2022-08-25

W dniu 1 września 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego
i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2022-08-22

W dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2022-08-23

Uwaga! Zmienione miejsce posiedzenia: Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Legionów 3a, Błonie.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z akcji „Lato w mieście”.

2. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaDodatek węglowy - informacje 2022-08-18

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe*, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

* Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Instrukcja jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy.pdf 595626 bajtów 7
2. Wniosek - wersja do edycji wniosek o dodatek weglowy - wersja edytowalna.docx 51237 bajtów 8
3. Wniosek - wersja pdf do wydruku wniosek o dodatek weglowy.pdf 401901 bajtów 7

więcej... 


Ogłoszenie o przetargach dot. pawilonów na terenie Targowiska Miejskiego 2022-08-11

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie wynajmu pawilonów handlowo-usługowych na terenie Targowiska Miejskiego w Błoniu przy ul. Targowej 3

- dot.: najmu pawilonu użytkowego P1, przeznaczonego do sprzedaży wyrobów mięsnych i wędliniarskich
- dot.: najmu pawilonu użytkowego P78, przeznaczonego do prowadzenia działalności gastronomicznej

więcejInformacja o zmianie godzin pracy - stanowisko ds. działalności gospodarczej 2022-08-02

Uprzejmie informujemy, że w dniach 03 i 05.08.2022 r. stanowisko ds. działalności gospodarczej będzie czynne od godz. 9:30 do godz. 13:00, natomiast w dniu  08.08.2022 r. od  godz. 11:00 do godz. 15:00.

W  dniu   04.08.2022 r.  stanowisko ds. działalności gospodarczej oraz  punkt potwierdzający profil zaufany będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.List Pana Wiceprezesa Rady Ministrów, Szefa MON Mariusza Błaszczaka na 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 2022-07-29


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. List List_Wiceprezesa.docx 656534 bajtów 14

Informacja Burmistrza Błonia 2022-07-28

28.07.2022

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz.1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu  21 lipca 2022r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres  21 dni oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Referacie Nieruchomości i Geodezji, pok. nr 5, tel. 22 725 30 04 w. 171 lub 170  oraz na stronie internetowej urzędu: blonie.pl oraz bip.blonie.pl.Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu z 7 lipca 2022 r. w sprawie wynajmu pawilonów handlowo – usługowych na terenie Targowiska Miejskiego w Błoniu przy ul. Targowej 3 2022-07-07


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Komunikat Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu z dnia 29.07.2022 w sprawie wyniku przetargu komunikat_pawilony_z_29_07_2022.pdf 201949 bajtów 7

więcej... 


Zmiana godzin pracy - stanowisko ds. działalności gospodarczej 2022-07-08

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11.07.2022 r.  do  18.07.2022 r. stanowisko ds. działalności gospodarczej będzie czynne w godzinach:

 • 11 i 18.07. br.   od  11:00 do 15:00
 • 12, 14 i 15.07.br.   od   9:00 do 15:00
 • 13.07.br.   od 13:00 do 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy.LII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-07-01

O G Ł O S Z E N I E

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

LII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 4 lipca 2022 r. na godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1B.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej na terenie działki ewid. nr 26/2 obr. 0004.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 399_LII_22 399_LII_22.pdf 3081599 bajtów 14

LI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-06-29

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

LI Sesję Rady Miejskiej

na dzień 1 lipca 2022 r. na godz. 18:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1B.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej na terenie działki ewid. nr 26/2 obr. 0004.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 398_LI_22 398_LI_22.pdf 2889798 bajtów 14

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2022-06-29

W dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaL Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-06-20

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

L Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 4 kwietnia 2022r., 27 kwietnia 2022 r., 18 maja 2022 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Raport o stanie Gminy Błonie za 2021 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Błonie za 2021 rok,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania.

5. Procedura związana z absolutorium:

a) Przedstawienie przez Burmistrza Błonia: 

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,

-  sprawozdania finansowego za rok 2021,

-  informacji o stanie mienia komunalnego.

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021.

c) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2021 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2021.

e) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021 i sprawozdania finansowego za rok 2021 - dyskusja.

f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021 i sprawozdania finansowego za 2021 r.

g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej, na terenie działki ewid. nr 26/2 obr. 0004.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju  urzędowej nazwy miejscowości Marysinek - część wsi Wola Łuszczewska na Marysinek - wieś.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Łaźniew-Majątek - część wsi Łaźniew na Łaźniew-Majątek - wieś.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kopytów- Majątek - część wsi Kopytów na Kopytów-Majątek -osada.

11. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt 390_L_22 390_L_22.pdf 147002 bajtów 8
2. Projekt 391_L_22 391_L_22.pdf 328130 bajtów 4
3. Projekt 392_L_22 392_L_22.pdf 305299 bajtów 4
4. Projekt 393_L_22 393_L_22.pdf 2671743 bajtów 4
5. Projekt 394_L_22 394_L_22.pdf 250606 bajtów 16
6. Projekt 395_L_22 395_L_22.pdf 1450022 bajtów 6
7. Projekt 396_L_22 396_L_22.pdf 1502921 bajtów 4
8. Projekt 397_L_22 397_L_22.pdf 1334332 bajtów 6

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-06-15

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIV/359/22 Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych i Uzależnień Behawioralnych dla Gminy Błonie na lata 2022-2026.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XLIV/362/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami. bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Błonia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Błonie na rok szkolny 2022/2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Błonie dotyczącego przejęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błonie na lata 2021-2027”.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt 380_XLIX_22 380_XLIX_22.pdf 449418 bajtów 6
2. Projekt 381_XLIX_22 381_XLIX_22.pdf 1290566 bajtów 6
3. Projekt 382_XLIX_22 382_XLIX_22.pdf 399869 bajtów 7
4. Projekt 383_XLIX_22 383_XLIX_22.pdf 511030 bajtów 6
5. Projekt 384_XLIX_22 384_XLIX_22.pdf 435813 bajtów 5
6. Projekt 385_XLIX_22 385_XLIX_22.pdf 388723 bajtów 5
7. Projekt 386_XLIX_22 386_XLIX_22.pdf 448689 bajtów 5
8. Projekt 387_XLIX_22 387_XLIX_22.pdf 438736 bajtów 6
9. Projekt 388_XLIX_22 388_XLIX_22.pdf 2336339 bajtów 9
10. Projekt 389_XLIX_22 389_XLIX_22.pdf 4905869 bajtów 9
11. Zał. do uchw. 386_XLIX_22 zał. do uchw. 386_XLIX_22.pdf 2253642 bajtów 3

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2022-06-15

W dniu 23 czerwca 2022 r. r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Błonie za 2021 rok.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2022-06-15

W dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie Dni Błonia.

2. Omówienie działalności Klubu Błonianka.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2022-06-15

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2022-06-15

W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2022-06-15

W dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2022-06-14

W dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Lato w mieście.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2022-06-10

Błonie, dnia 02.06.2022r.


Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

 
Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 10.06.2022 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 6-ciu miesięcy w formie bezprzetargowej:

-  część działki ewid.nr 60 obr.0016-16 o pow.63 m.kw., położonej Rynek róg Sienkiewicza w Błoniu
- część działki  ewid.nr 59 obr. 0016 – 16 o pow.35 m.kw., położonej Rynek 10 w Błoniu
- część  działki ewid.nr 85 obr. 0016-16 o pow. 11 m.kw., położonej przy ul.11 Listopada 3/1  w Błoniu,
- część działki ewid.nr 11/2 obr.0023-23 o pow.2 m.kw., położonej przy ul.C.K.Norwida w Błoniu   (przy Parku Bajka).Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości wykaz_nieruchomosci10_06_2022.pdf 34598 bajtów 2Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
11
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl