Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
30-03-2017, Czwartek, 08:39
Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2017-03-22

W dniu 28 marca 2017 r. o godz. 18.15 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Firmy Soprema.
 2. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych nt. inwentaryzacji drzewostanu na terenie Gminy Błonie.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie wspólne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2017-03-16

W dniu 23 marca 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie propozycji dot. zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych 2017-03-16

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Dotacja - przedszkola Podstawowa kwota dotacji 2017 przedszkola.pdf 24912 bajtów 12
2. Dotacja - szkoły Podstawowa kwota dotacji na rok 2017_szkoły.pdf 248627 bajtów 10

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów 2017-03-07

więcej... 


XXXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-03-06

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 17.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji w dniu: 30 stycznia 2017 r., 10 lutego 2017 r., 13 lutego 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia do roku 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice – część południowo-wschodnia wsi Bieniewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla budowy przyłącza energetycznego niskiego napięcia nN 0,4kV na działce ewidencyjnej nr 57/1, w obrębie 0015-156, miasto Błonie.
 16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej 2017-03-02

W dniu 9 marca 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiWyniki konkursu na realizację w 2017 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie 2017-02-28

Pobierz wynikiPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-02-22

W dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek obrad: 

 1. Sprawozdanie Komendanta Policji.
 2. Straż Miejska - aktualna sytuacja, usprawnienie działania jednostki.
 3. Sprawy różne.

  Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław UraszewskiObwieszczenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej "Blonie" z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów. 2017-02-07

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "Błonie" zwołuje w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 10:30 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Sprółki Wodnej "Błonie", które odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1 b w sali konferencyjnej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia obw_spwod.PDF 236299 bajtów 11

XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 2017-02-07

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Błoniu, na dzień 10 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Omówienie i przyjęcie stanowisk Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie zmiany ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
 4. Zamknięcie Sesji.


Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiXXIX Sesja Rady Miejskiej 2017-02-06

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale XVIII/121/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego przez Komisję Rewizyjną Protokołu Pokontrolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.
 12. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2017-01-31

W dniu 9 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-31

W dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Akcja Zima.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2017-01-26

W dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie spraw wynikających z działalności zakładu produkcyjnego firmy Soprema Polska Sp. z o. o. w Passie.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaDepartament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 2017-01-25


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja oplata_srodowiskowa_za2016.pdf 273988 bajtów 8
Informacja


Autor:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-01-24

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej za rok 2016.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław UraszewskiXXVIII Sesja Rady Miejskiej 2017-01-23

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji w dniu: 12 grudnia 2016 r., 28 grudnia 2016 r., 9 stycznia 2017 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów występujących na terenie Gminy Błonie.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu 2017-01-23

Zarządzeniem nr 67/2016 Burmistrz Błonia w dniu 22 grudnia 2016r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Poniżej do pobrania informacja o wynikach konkursu.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku info_sport2017.PDF 1362638 bajtów 19

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2017-01-20

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 16.15 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Propozycje i ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Monika ZalewskaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2017-01-19

 

Informacja Burmistrza Błonia

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016. 2147) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 19 stycznia 2017 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, zawierający informacje o nieruchomościach położonych:

- w Błoniu przy ul. Trojańczyka obręb 0007-07, część działki ewidencyjny nr 142/5 o pow. 122 m² ,Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-01-16

W dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Reforma oświaty.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaInformacja o wyborze oferty na druk miesięcznika BIS w 2017 roku 2017-01-11


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji wyniki_drukBIS.PDF 202251 bajtów 18

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-01-02

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi z dnia 30 listopada 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/170/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dębówka.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2016.
 8. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-12-30

W dniu 5 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Plan pracy Komisji na rok 2017 – propozycje i uzgodnienie.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-./ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2016-12-30

W dniu 5 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/46/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09.03.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dębówka.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Sławomir SłowińskiKonkurs na zadania ze środków GKRPA 2016-12-30

Burmistrz Błonia ogłosił w dniu 29 grudnia otwarty konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w RodzinieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie zalzarz70.PDF 1369391 bajtów 19
2. Wzór oferty wzór oferty 2017 .doc 32768 bajtów 7

Zapytanie o cenę na druk Błońskiego Informatora Samorządowego w 2017 roku 2016-12-23

Termin składania ofert 30 grudnia 2016r.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Specyfikacja do zapytania o cenę na druk BIS zapytanie_o_druk_BIS2017.pdf 46204 bajtów 49

Burmistrz Błonia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. 2016-12-22


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o konkursie zalzarz67.PDF 2543181 bajtów 22
2. Wzór oferty oferta_zad_sport_2017.doc 171520 bajtów 6
3. Zarządzenie nr 67/2016 zarz67.PDF 403178 bajtów 11

Burmistrz Błonia ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 2016-12-02


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku wyniki.PDF 182150 bajtów 2
2. Ogłoszenie o konkursie ogloszenie_do_zarz61_2016.PDF 1188652 bajtów 22
3. Wzór oferty oferta_do_zarz61_2016.PDF 497914 bajtów 6
4. Zarządzenie zarz61_2016.PDF 195363 bajtów 4

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2016-12-01

W dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Propozycje tematów do planu pracy Komisji na rok 2017.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej 2016-11-30

W dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Błonie na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2016-11-25

W dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Monika ZalewskaInformacja Burmistrza Błonia w sprawie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie przeznaczonych do zamiany. 2016-11-24

 Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 3 listopada 2015r. poz.1774 z późń. zm.) informuje, że w dniach od 24.11. 2016 r. do 15.12.2016 r. na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu wywieszony jest do publicznej wiadomości wykaz:

-nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

- nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 z obrębu 0014-14 w Błoniu, uregulowanej w KW nr WA1G/00024567/4 i działka nr 34/1 z obrębu 0014-14 w Błoniu, uregulowanej w KW nr WA1G/00072187/7, stanowiących własność Gminy Błonie przeznaczonych do zamiany.XXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2016-11-14

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych tancerzom z formacji tanecznych Brawko i Brawo.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów –Poznańska Północ.
 6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. 2016-11-10

W dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Piorunów –Poznańska Północ.
 2. Omówienie spraw skierowanych do Komisji.
 3. Plan pracy Komisji na rok 2017 – propozycje i uzgodnienie.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Sławomir Słowińskiza 2016-11-08

  Błonie, dnia 07.11.2016r.

WRGNiOŚ.6220.08.2016
 

ZAWIADOMIENIE
 

    Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 Nr 353 późn. zm.), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 07 listopada 2016r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 181.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji lamp oświetleniowych po przeniesieniu zakładu z ul. Grodziskiej 15 w Błoniu do planowanej siedziby na działce nr ew. 2/68 obręb Pass, m. Pass, gm. Błonie
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.XXIII Sesja Rady Miejskiej 2016-10-28

  O G Ł O S Z E N I E

W dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Prezentacja nowego modelu zegarka marki Błonie.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 10 października 2016 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Mazowieckiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia do roku 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie do Konkursu zamkniętego nr POIS.2.5/3/2016 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projektu pn. „Bulwary nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Błonie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zamiennego załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13.06.2016 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Błonie.
 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Błonie za rok szkolny 2015/2016.
 21. Informacja Burmistrza o zgłoszonych w okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. żądaniach i wydanych w okresie od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. decyzjach o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 23. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej. 2016-10-28

W dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w celu omówienia i zaopiniowania projektów uchwał skierowanych na XXIII Sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-10-28

W dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:

 • w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie Błonie,
 • w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu.

2. Ciąg dalszy dyskusji na temat propozycji programu artystycznego podczas Dni Błonia w roku 2017.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-10-12

W dniu 18 października 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców miasta i gminy Błonie na temat programu artystycznego podczas Dni Błonia oraz propozycje Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w tym temacie na rok 2017.
 2. Prawne aspekty funkcjonowania OSiR – propozycja.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaPismo Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dot. możliwości składania do 20.10.2016 r. uwag do projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 2016-10-07


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pismo PWZ pismo_pwz28_09_2016.JPG 151082 bajtów 9

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu 2016-10-04


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Kwestionariusz osobowy kwestionariusz.doc 30720 bajtów 5
2. Ogłoszenie o naborze Nabor_II_ 500.pdf 1906943 bajtów 18
3. Oświadczenie o danych osobowych osw_dane_os.doc 24576 bajtów 2
4. Oświadczenie o niekaralności osw_zdoln_niekaraln.doc 24576 bajtów 3

XXII Sesja Rady Miejskiej 2016-09-30

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 października 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnej Wsi gm. Błonie

odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych za osiągnięcia sportowe.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 5 września 2016 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Błonie z Gminą Awren w Bułgarii.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 9. Informacja Komendanta Miejsko-Gminnego o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Błonie.
 10. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2016-09-28

W dniu 7 października 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na XXII Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiGodziny otwarcia USC 2016-09-23

Od 26.09.2016 Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w następujących godzinach:

poniedziałek: 10:00 – 18:00

środa: 8:00 – 14:00

piątek: 8:00 – 14:00

Czynności związane ze sporządzeniem aktu zgonu oraz aktu małżeństwa (dotyczy ślubu konkordatowego zawartego w powyższym okresie) proszę zgłaszać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu pok. nr 1.

Pozostałe sprawy związane z czynnościami odbywającymi się w USC ze względu na Centralizację Systemu można dokonać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski.


Najbliższe Urzędy Stanu Cywilnego:
-SC Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21,
-USC Grodzisk Maz., ul. T. Kościuszki 32 A,
-USC Ożarów Maz., ul. Poznańska 165,
-USC Teresin, ul. Zielona 20.


Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z poważaniem

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zenon ReszkaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres 1 roku 2016-09-23


Burmistrz Błonia,działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 23.09.2016 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku :

- część stanowiącą 14 m.kw. działki ewid.nr 13/15 obr. 0014-14 , położonej na targowisku miejskim w Błoniu przy ul.Targowej.Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony 2016-09-23


Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r. Nr 1774 z późn. zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 23 września 2016 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, zawierający informacje o nieruchomościach położonych:
- w Błoniu:
- przy ul. Trojańczyka obręb 0007-07, część działki ewidencyjny nr 142/5 o pow. 122 m² ,
- przy ul. Mickiewicza obręb 0023-23, część działki ewidencyjny nr 15/3 o pow. 254 m²
- przy ul. Targowej ( targowisko miejskie) obręb 0014-14 część działki ewidencyjny nr 13/15 o
pow. 12 m²,
- w Bieniewicach część działki działki ewidencyjny nr 130 o pow. 200 m².Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2016-09-23

W dniu 29 września 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

 1. Wnioski do budżetu.
 2. Podsumowanie i wnioski z wizyty w siedzibie Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-09-12

W dniu 19 września 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Podsumowanie akcji „Lato w mieście”.
 2. Dodatki motywacyjne i funkcyjne nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.
 3. Informacja w związku z planowanym powołaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 4. Aktualna informacja nt. reformy oświaty.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaUWAGA - zmiana godzin otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego 2016-08-31

W związku z okresem urlopowym oraz zwolnieniem lekarskim pracownika USC informuję, że Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu w okresie od 01 do 09 września 2016 r. będzie czynny w poniższych terminach:

    01.09.2016 r. (czwartek) w godz. od 8.00 do 16.00,
    05.09.2016 r. (poniedziałek) w godz. od 10.00 do 18.00,
    08.09.2016 r. (czwartek) w godz. od 08.00 do 16.00,
    09.09.2016 r. (piątek) w godz. od 08.00 do 16.00.


Czynności związane ze sporządzeniem aktu zgonu oraz aktu małżeństwa (dotyczy ślubu konkordatowego zawartego w powyższym okresie) proszę zgłaszać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu pok. nr 1.

Pozostałe sprawy związane z czynnościami odbywającymi się w USC ze względu na Centralizację Systemu można dokonać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski.

 
Najbliższe Urzędy Stanu Cywilnego:
-SC Leszno, ul. Aleja Wojska Polskiego 21,
-USC Grodzisk Maz., ul. T. Kościuszki 32 A,
-USC Ożarów Maz., ul. Poznańska 165,
-USC Teresin, ul. Zielona 20.
 
Za utrudnienia przepraszamy.


 

Z poważaniem

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zenon ReszkaXXI Sesja Rady Miejskiej 2016-08-26

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 5 września 2016 r. o godz. 16.45 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych za osiągnięcia sportowe.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 13 czerwca 2016 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę gruntów z zasobu gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie, którego granice wyznaczają: oś ul. Lesznowskiej, oś ul. Modlińskiej, i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/375/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Konstantów gm. Błonie.
 17. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja 2016-08-26

W związku z wnioskiem oraz informacją o wycofaniu projektu uchwały informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska zwołane na dzień 26 sierpnia 2016 r. zostało odwołane.

Przewodniczący Komisji

/-/ Sławomir SłowińskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej 2016-08-26

W dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2016-08-26

W dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji

/-/ Sławomir SłowińskiInformacja Burmistrza Błonia w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 2016-08-11

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 3 listopada 2015 r. poz.1774 z późń. zm.) informuje, że w dniach od 11.08. 2016 r. do 01.09.2016 r. na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu wywieszony jest do publicznej wiadomości wykaz:

-nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Błonie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.Ewidencja Działalności Gospodarczej od 09.08.2016 r. do odwołania będzie czynna do godz. 13.00 2016-08-09

 Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby pracownika Ewidencja Działalności Gospodarczej od 09.08.2016 r. do odwołania będzie czynna do godz. 13.00.  Za utrudnienia przepraszamy.Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2016-07-29


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja SKMBT_22316072913320.pdf 178477 bajtów 16

Uwaga, Ewidencja Działalności Gospodarczej - zmiany dot. godzin pracy 2016-07-29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.08.2016 r. w godz. od 14.30 do 16.30 Ewidencja Działalności Gospodarczej będzie nieczynna oraz w dniach od 02.08. do 12.08.2016 r. Ewidencja Działalności Gospodarczej będzie czynna do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamyRozbudowa ulicy Gimnazjalnej 2016-07-29


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie SKMBT_22316072908480.pdf 543988 bajtów 6

Budowa ciągu pieszo-rowerowego 2016-07-29


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obiweszczenie SKMBT_22316072908400.pdf 591345 bajtów 10

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 2016-07-14

  Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 14.07.2016 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia:

na okres do 6 miesięcy  - do 30 września 2016 r.:

 - część stanowiącą 81 m. kw. działki ewid. nr 60 obr. 0016-16, położonej w Błoniu – Rynek róg ul. Sienkiewicza, stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej,

na okres 1 roku:

 - część  stanowiącą 25 m. kw. działki  ewid. nr 57/1 obr. 0015-15 , położonej  w Błoniu przy ul. Traugutta 18, stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz wykaz_sienkiewicza_traugutta.pdf 30534 bajtów 4

Informacja o wyborze wykonawcy zadania - dot. projektu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia”, który otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy POPT-REW-37/2016-00” 2016-07-11

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, wszystkie oferty  spełniły warunki udziału w postępowaniu. Została wybrana oferta o najniższej cenie konsorcjum firm EU-Consult Sp z o.o. oraz Master Consulting Sp. z o.o.

 Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-08

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w s sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
    
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.
    
W związku z powyższym prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Sporządził: Piotr Siemiak – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie pisma Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r., znak:DLP-I.062.3.2016.EL.Informacja o zgromadzeniu publicznym: Oprotestowanie przebiegu linii energetycznej 400kV Kozienice - Ołtarzew przez teren gminy Błonie 2016-07-05

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o Zgromadzeniach (Dz. U. z 2015. Poz.1485 ) zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2016 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w Gminie Błoniu zaplanowane jest zgromadzenie „Oprotestowanie przebiegu linii energetycznej 400kV Ołtarzew – Kozienice przez teren gminy Błonie”.
Organizatorem zgromadzenia jest Pani Dorota Król.
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 100 osób.
Zgromadzenie rozpocznie się 12 lipca 2016 r. o godzinie 16.00 na drodze krajowej nr 92 w Kopytowie i będzie przebiegać w formie pikiety.

W związku z protestem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na tym odcinku drogi.
Przewodniczącym i osobą odpowiedzialną za przebieg zgromadzenia jest Pani Dorota Król zameldowana w Gminie Błonie.
Jednocześnie informuję, że na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach, organizator nie poinformował o możliwości wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń z tytułu organizowanego zgromadzenia.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Marek Książek

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. treść zawiadomienia zgromadzenie_12072016.jpeg 199485 bajtów 10

Zapytanie ofertowe dot. opracowania aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji do roku 2023 dla Błonia 2016-06-23


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zapytanie Zapytanie_ofertoweLPR.pdf 378152 bajtów 33

Obwieszczenie nr 4/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dn. 15.06.2016 2016-06-22

dot. wszczęcia postepowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej - ul. Gimnazjalnej, budowie chodnika w Starych Faszczycach oraz BieniewicachZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie zawiad_StarostyAB_673_6_2016_BW.PDF 985098 bajtów 9

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-06-16

W dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Akcja "Lato w mieście".
 2. Dni Błonia.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaXX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2016-06-06

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 9 maja 2016 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2016.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIV/132/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2016-2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwqa Mazowieckiego.

8. Procedura związana z absolutorium:

1) Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015,

- sprawozdania finansowego za rok 2015,

- informacji o stanie mienia komunalnego.

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2015.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2015 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu.

5) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2015 i sprawozdania finansowego za rok 2015 - dyskusja.

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozostawienie nieruchomości w wieczystym użytkowaniu Gminie Błonie bez obowiązku zwrotu przeniesienia prawa wieczystego użytkowania na rzecz Romana Gościka.

10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wzroru deklaracji o wysokoścki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV375/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie Wieś-Bieniewicka II.

16. Przyjęcie stanowisk.

17. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach Komisji Problemowych Rady Miejskiej. 2016-06-03

W dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję w dniu 13 czerwca 2016 r.
 2. Propozycje i sugestie dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 – dyskusja.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nie oznaczony 2016-05-24

 Burmistrz Błonia,działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 24.05.2016 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nie oznaczony :

- część stanowiącą 14 m.kw. działki ewid.nr 13/15 obr. 0014-14 , położonej na targowisku miejskim w Błoniu przy ul.Targowej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości wykaz_Targowa.pdf 54189 bajtów 16

Ogłoszenie - spotkanie dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cholewy 2016-05-24

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Cholewy gm. Błonie informuję, że w dniu 8.06.2016 o godz. 18:00 w Straży Pożarnej w Górnej Wsi odbędzie się spotkanie nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Cholewy gm. Błonie.

Z uwagi na skutki prawne wynikające z ustaleń przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ważny jest udział właścicieli gruntów w spotkaniu, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do przyjętych rozwiązań.

z upoważnienia Burmistrza
p.o. Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego
Bożena Majewska
 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ogłoszenie - Cholewy ogloszenie_cholewy.jpg 70995 bajtów 9

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej /z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/ za okres 01.01.2015-31.12.2015 2016-05-23

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885/ - Burmistrz Błonia podaje do wiadomości publicznej wykaz podatników, którym umorzył zaległości podatkowe, rozłożył na raty, odroczył terminy płatności oraz udzielił ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych i podatku rolnego w kwocie przewyższającej 500zł. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz umorzeń za 2015 rok wykaz_umorzen_za2015.pdf 1080209 bajtów 17

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. 2016-05-23

W dniu 31 maja 2016 r. o godz. 18.15 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Wykonanie budżetu gminy Błonie za rok 2015.
 2. Omówienie wniosku dotyczącego realizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Długiej w Bramkach, gmina Błonie.
 3. Informacja po wnioskach z wyjazdów studyjnych.
 4. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2016-05-23

W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Błonie.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Błonie 2016-05-11

W dniu 16 maja 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Błonie w celu omówienia wniesionych poprawek.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Małgorzata StaniakPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. 2016-05-10

W dniu 17 maja 2016 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Podsumowanie wyjazdów studyjnych.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Monika ZalewskaInformacja Burmistrza Błonia w sprawie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2016-05-06

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 3 listopada 2015r. poz.1774 z późń. zm.) informuje, że w dniach od 06.05. 2016 r. do 30.05.2016 r. na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu wywieszony jest do publicznej wiadomości wykaz:
- nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu na sprzedaż dwóch pojazdów 2016-04-29


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji wynik_autobus2.PDF 97396 bajtów 18

XIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2016-04-29

O G Ł O S Z E N I E
W dniu 9 maja 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

    Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowych.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia: 25 stycznia 2016 r., 22 lutego 2016 r., 14 marca 2016 r., 18 kwietnia 2016 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania hali sportowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 15A nazwy „Hala sportowa imienia Zygmunta Karlickiego”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części działki ewid. nr 13/15 obręb 0014-14.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 11. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie Sesji. 

                                                             Przewodniczący Rady

                                                         /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej. 2016-04-28

W dniu 5 maja 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Skarga z dnia 11 kwietnia 2016 r. na działanie Burmistrza Błonia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne. 

                                                  Przewodniczący Rady

                                                 /-/ Tomasz WiśniewskiInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 2016-04-22

 Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w dniach od 22 kwietnia 2016r. do 13 maja 2016r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu wywieszony jest do publicznej wiadomości wykaz:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej, zawierający informację o nieruchomości położonej w Błoniu:

- część działki ewid.nr 13/15 w obrębie 0014-14, położonejw Błoniu przy ul.Targowej ( grunt pod pawilonem handlowym na targowisku miejskim).Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz wykaz_Targowa.pdf 54189 bajtów 10

Informacja o wyborze partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Błonie” 2016-04-21

W dniu 21.04.2016 Komisja Konkursowa wybrała partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu  pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Błonie” ramach  Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu; Typ projektów Wzmocnienie potencjału straży  pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020 Regulamin konkursu nr RPMA.05.01.00 - IP.01 – 14 - 008/162


więcej... 


Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2016-04-13

W dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błonie”.

                                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                /-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2016-04-13

W dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 16.15 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania Radnych do Komisji ds. ustanawiania nagród i wyróżnień sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane przez Burmistrza Błonia.

                                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                                           /-/ Ewa PodymaXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2016-04-13

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.)  na wniosek Burmistrza Błonia zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej na dzień 18 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błonie”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Radnych do Komisji ds. ustanawiania nagród i wyróżnień sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane przez Burmistrza Błonia.
4. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                                           /-/ Tomasz WiśniewskiZmiana miejsca dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu 2016-04-11

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 kwietnia 2016 r. dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej odbywać się będą w pokoju Biura Rady Miejskiej w Centrum Kultury ul. Jana Pawła II 1 B – II piętro.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż dwóch pojazdów 2016-04-06


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja 1przetarg_autobus_wynik.PDF 97683 bajtów 9

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2016-03-31

W dniu 06 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.

2. Sprawy różne.

                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji                                                                                                                                                                          /-/ Irena WaśniewskaPismo Starosty PWZ dot. wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-08-13


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. pismo PWZ wwi.JPG 195630 bajtów 5Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
7
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl