Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
2-12-2023, Sobota, 19:20


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
LVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2023-01-02

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 17:30

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 19 grudnia 2022 r.                                        
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma z dnia 27 grudnia 2022 r..
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma  z dnia 28 grudnia 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma z dnia 29 grudnia 2022 r.
  7. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                     /-/ Tomasz Wiśniewski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 452_LVIII_22 Projekt 452_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 751604 bajtów 26
2. Projekt uchwały 453_LVIII_22 Projekt 453_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 739877 bajtów 9
3. Projekt uchwały 454_LVIII_22 Projekt 454_LVIII_23 (anonimizacja).pdf 788596 bajtów 17

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku 2022-12-28

 

  • Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Błonia z dnia 28.12.2022 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku   więcej Informacja 2022-12-23

Uprzejmie informujemy, że stanowisko ds. działalności gospodarczej w dniach  27 grudnia 2022 r.  do 30 grudnia 2022 r. będzie nieczynne.


Za utrudnienia przepraszamy.Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. rozbudowy zakładu produkcyjnego Mars, Pass 2022-12-19

Błonie, dnia 19.12.2022r.

WRK-RR.6220.13.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wydział  Rolnictwa, Klimatu, Środowiska, Nieruchomości i Geodezji  Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 19.12.2022 r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 55.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję środowiskową nr 10.2022 z dnia 08.03.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o drugą linię produkcyjną zakładu Mars Polska zlokalizowanego w miejscowości Pass, gm. Błonie na terenie działek nr ew. 2/48, 2/56, 2/57, 2/58, 2/70, 2/72, 2/75, 2/76 obr. 0025 Pass.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Starosty Warszawskiego Zachodniego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organ właściwy do wydania decyzji udostępnia na okres 14 dni treść tej decyzji. Niniejsza decyzja zostanie udostępniona w dniu 19.12.2022 r.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.LVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2022-12-12

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.        Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 14 listopada 2022 r.                                        

3.        Wnioski do porządku obrad.

4.        Wręczenie Aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.

5.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2022-2038.

6.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2023-2038.

9.        Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2023:

1)       Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2)       Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3)       Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4)       Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5)       Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/422/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błonie.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2023 roku.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci z niepełnosprawnością. (nowelizacja ustawy Prawo oświatowe z dnia 15.09.2022 r.).

16.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Bieniewicach, gmina Błonie.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

19.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

20.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

21.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

22.     Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od dn. 01.10.2021 r. do dn. 30.09.2022 r.

23.     Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2023.

24.     Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

25.     Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 432_LVII_22 Projekt 432_LVII_22.pdf 234891 bajtów 12
2. Projekt uchwały 433_LVII_22 Projekt 433_LVII_22.pdf 314845 bajtów 10
3. Projekt uchwały 434_LVII_22 Projekt 434_LVII_22.pdf 706963 bajtów 9
4. Projekt uchwały 435_LVII_22 Projekt 435_LVII_22.pdf 225929 bajtów 8
5. Projekt uchwały 436_LVII_22 Projekt 436_LVII_22 (anonimizacja).pdf 375661 bajtów 11
6. Projekt uchwały 437_LVII_22 Projekt 437_LVII_22 (anonimizacja).pdf 600440 bajtów 6
7. Projekt uchwały 438_LVII_22 Projekt 438_LVII_22.pdf 22512162 bajtów 9
8. Projekt uchwały 439_LVII_22 Projekt 439_LVII_22.pdf 567963 bajtów 8
9. Projekt uchwały 440_LVII_22 Projekt 440_LVII_22.pdf 2298972 bajtów 10
10. Projekt uchwały 441_LVII_22 Projekt 441_LVII_22.pdf 2684328 bajtów 8
11. Projekt uchwały 442_LVII_22 Projekt 442_LVII_22.pdf 469418 bajtów 9
12. Projekt uchwały 443_LVII_22 Projekt 443_LVII_22.pdf 450968 bajtów 8
13. Projekt uchwały 444_LVII_22 Projekt 444_LVII_22.pdf 824385 bajtów 10
14. Projekt uchwały 445_LVII_22 Projekt 445_LVII_22.pdf 2488131 bajtów 12
15. Projekt uchwały 446_LVII_22 Projekt 446_LVII_22.pdf 4911356 bajtów 7
16. Projekt uchwały 447_LVII_22 Projekt 447_LVII_22.pdf 10686800 bajtów 11
17. Projekt uchwały 448_LVII_22 Projekt 448_LVII_22.pdf 6115703 bajtów 9

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2022-12-08

W dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 17:15 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2022-12-06

W dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska na rok 2023.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                 /-/ Irena Waśniewska

 

Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
11
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl