Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
22-02-2018, Czwartek, 03:57
Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Zapytanie ofertowe na prowadzenie gastronomii w Parku Bajka 2018-02-21

Gmina Błonie ogłasza konkurs ofert na dzierżawę gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej w Parku Bajka.

Termin składania ofert: 20.03.2018 godz. 11:00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść zapytania zapytanie_gastro_bajka.pdf 2025918 bajtów 6

Informacja 2018-02-06

Błonie, dnia  05 lutego 2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Błonie” z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
zwołania Walnego Zgromadzenia  Delegatów


Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Błonie” zwołuje w dniu  2 marca 2018 r. o godz. 10:30 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Błonie”, które odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1 b w sali konferencyjnej.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności za rok 2017.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja.
6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017.
7. Podjecie uchwał o wysokości składki członkowskiej na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz planu pracy na rok 2018.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad


                                                                                               Przewodniczący Zarządu
                                                                                            Sławomir SłowińskiXLVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-02-05

O G Ł O S Z E N I E
W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 17.30
w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
ul. Jana Pawła II 1 B
odbędzie się
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2.  Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 11 grudnia 2017 r., 28 grudnia 2017 r. i 29 stycznia 2018 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XLIII/343/17 z 11 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Gminy Błonie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2018.
 14. Informacja dotycząca zmian w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w roku 2018.
 15. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
 16.  Zamknięcie Sesji.

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2018-02-01

W dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 18.45 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej

2. Plan pracy komisji na rok 2018.

3. Sprawy różne.

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                   /-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2018-02-01

W dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej
 2.  Plan pracy na rok 2018
 3. Sprawy różne.

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                              /-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2018-02-01

W dniu 08 lutego 2018 r. o godz.16.45 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Błonie – Wieś, ul. Sochaczewska.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś.
 3. Plan pracy na rok 2018.
 4. Sprawy różne.

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                    /-/ Sławomir SłowińskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-01-30

W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
 2. Dni Błonia 2018.
 3. Plan pracy na rok 2018.
 4. Sprawy różne.

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                 /-/ Ewa PodymaXLV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2018-01-23

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) na wniosek

Burmistrza Błonia

zwołuję

XLV Sesję Rady Miejskiej

na dzień 29 stycznia 2018 r. o godz. 17.45

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/192/16 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 6. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                         /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. 2018-01-09

W dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.  

Porządek posiedzenia: 

 1. Funkcjonowanie firmy SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.
 2.  Plan pracy na rok 2018.
 3. Omówienie regulaminu oraz wniosku odnośnie dofinansowania do wymiany systemu grzewczego na terenie Gminy Błonie w budynkach indywidualnych.
 4. Omówienie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie.
 5. Sprawy różne.

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                        /-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2018-01-03

W dniu 08 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
 2. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 3. Omówienie propozycji ustalenia Regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 4. Prezentacja statutów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Błoniu.
 5. Akcja "Zima w mieście".
 6. Sprawy różne.

                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                            /-/ Ewa PodymaPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2017-12-14

W dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.

    Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                               /-/ Tomasz WiśniewskiXLIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-12-04

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 13 listopada 2017 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 10. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2018:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/258/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I A.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 6. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych 2017-11-30

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie.

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Dotacja - przedszkola Podstawowa_kwota_dotacji_2017_przedszkola_1.pdf 29254 bajtów 10
2. Dotacja - przedszkola - po aktualizacji obowiązującej od 01.11.2017 r. Informacja_dotacja_przedszkola_11_12_2017.pdf 27139 bajtów 9
3. Dotacja - szkoły podstawowe Podstawowa_kwota_dotacji_na_rok_2017_szkoly.pdf 248439 bajtów 10
4. metryczka informacja_dotacje_do_przedszkoli.JPG 70063 bajtów 9

Posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2017-11-30

W dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                              /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-11-23

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Porządek posiedzenia:

 1.  Bezpieczeństwo w Gminie Błonie.
 2.  Sprawy różne.

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                          /-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2017-11-23

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.
 2. 2. Sprawy różne.

                                                                                                             Przewodnicząca  Komisji

                                                                                                                    /-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2017-11-16

W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2018-2024.

                                                                                    Przewodnicząca Komisji        

                                                                                  /-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2017-11-09

W dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
 2. Funkcjonowanie firmy SOPREMA Sp. z o.o.
 3. Sprawy różne.

                                                                                            Przewodnicząca Komisji

                                                                                                /-/ Irena WaśniewskaXLII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-11-03

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych za osiągnięcia sportowe.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 27 września 2017 r. i 9 października 2017 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
 16. Informacja o żądaniach ( roszczeniach odszkodowawczych ) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 17. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
 18. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2017-11-02

W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2.Sprawy różne.

                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                   /-/ Monika ZalewskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2017-11-02

W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                                      /-/ Sławomir SłowińskiInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 2017-10-06

Burmistrz Błonia,działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 05.10.2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej :

na okres - do 31.10. 2018 r.

- część stanowiącą 14 m.kw. działki ewid.nr 13/15 obr. 0014-14, położonej w Błoniu przy ul.Targowej , stanowiącej własność Gminy Błonie.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treśc wykazu wykaz-targowisko.pdf 34955 bajtów 7

Burmistrz Błonia ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie: ul. Karczewskiego, ul. Lesznowska 2017-10-05


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Pełna treść ogłoszenia oglosz przetarg karcz leszn.pdf 1600495 bajtów 24

Ogłoszenie Burmistrza Błonia z dnia 29.09.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży 2017-10-05


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia ogloszenie 29_09 lokal.pdf 823006 bajtów 7

Ogłoszenie Burmistrza Błonia z dnia 29.09.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 2017-10-05


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia oglosz 29 09 grunty.pdf 1014315 bajtów 8

XLI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-10-02

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 9 października 2017 r. o godz. 17.30 w Filii Centrum Kultury w Radzikowie odbędzie się  XLI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 4 września 2017 r. i w dniu 11 września 2017 r.
3. Wnioski do porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wniosku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/389/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe Gminy Błonie na rachunkach dochodów jednostek oświatowych, przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek uprawnionych do otwarcia rachunku dochodów.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                           /-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2017-09-28

W dniu 6 października 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie wniosku o nadanie nazwy ulicy.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2017-09-21

W dniu 26 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu celem omówienia i zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiXL Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-09-21

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej

na dzień 27 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 4. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-09-12

W dniu 20 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Podsumowanie Akcji „Lato w mieście 2017”.
 2. Stopień zaawansowania rozbudowy placówek oświatowych.
 3. Ustosunkowanie się Komisji do pism Dyrektora Centrum Kultury w Błoniu.
 4. Wdrożenie reformy oświaty.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 2017-09-08

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 8.09.2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej:

na okres – do 30.09.2018r.

- część stanowiącą 14 m.kw. działki ewid. nr 13/15 obr. 0014-14, położonej w Błoniu przy ul. Targowej, stanowiącej własność gminy Błonie.

Zenon Reszka

Burmistrz BłoniaZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. wykaz nieruchomości wykaz-targowisko.pdf 33342 bajtów 2

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-09-04

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 11 września 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie listów gratulacyjnych za osiągnięcia sportowe.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 12 czerwca 2017 r. i 3 lipca 2017 r.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewody Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Błońskiej (w organizacji).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Centrum Kultury w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie.
 12. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne Komisji problemowych 2017-09-01

W dniu 7 września 2017 r. o godz. 17.30 odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne Komisji 2017-08-24

W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej celem zaopiniowania projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-08-24

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 4 września 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 6. Uroczyste wręczenie aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.
 7. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 2017-08-17


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Burmistrza doc00022020170817121402.pdf 274934 bajtów 6
2. Wykaz nieruchomości doc00022120170817121429.pdf 539061 bajtów 11

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT do zapytania ofertowego nr WOKS/1/5/2017 2017-08-09

Na zaproszenie do składania ofert na sporządzanie i dostawy gorącego posiłku w postaci obiadu dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu, skierowane
w dniu 31 maja 2017 r., odpowiedziała jedna firma.  Firma spełniła wymagania formalne.

Umowa została podpisana na okres od dnia 04.09.2017 do dnia 30.06.2018 z Firmą:
Usługi Cateringowe Pora Karmienia Bar Mleczny s.c.
Małgorzata Świętochowska
adres siedziby Wykonawcy: ul. Traugutta 8, 05-870 Błonie
NIP: 118 209 98 83
REGON: 147277035
 Informacja 2017-08-02

Informujemy, że w dniach 31.07. – 04.08.2017 r. Straż Miejska w Błoniu pracować będzie w godz. od 8.00 do 16.00. Powyższe związane jest z okresem urlopowym.Informacja 14.08.2017 r. Urząd Miejski nie pracuje 2017-07-31

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Urząd Miejski w Błoniu nie pracuje. Przepraszamy za utrudnienia.Dyżur Przewodniczącego Rady 2017-07-14

Informujemy, że w związku z okresem urlopowym w miesiącach: lipiec i sierpień br. przyjęcia intresantów w ramach Dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej będą odbywały się   po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym i ustaleniu terminu. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej – tel. 22 752 63 33Ogłoszenie dot. szkód spowodowanych huraganem i deszczem w dniu 29.06.2017 2017-07-05

Błonie, dnia 05 lipca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Błonia informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane huraganem i deszczem nawalnym w dniu 29.06.2017 r. będą przyjmowane do dnia 14.07.2017 r.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 2 i 6 lub można pobrać je ze strony internetowej blonie.pl oraz bip.blonie.pl (poniżej)
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Podawczym pokój nr 1.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Druk wniosku 2017_zalacznik_nr_1_wniosek_o_oszacowanie_szkod3.doc 78848 bajtów 6

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej. 2017-06-28

W dniu 03 lipca 2017 r. o godz. 16.30 odbędzie się wspólne posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał skierowanych na XXXVII Sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-06-28

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Błoniu na dzień 03 lipca 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Błonie – ul. Wiejska.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałe budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/22/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Błonie do roku 2023.
 9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 2017-06-22

W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad:

 1. Omówienie tematu dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez opracowanie programu o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ogrzewanie gazowe itp. zgodnie z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błonie.
 2. Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Dróg i Mostów nt. inwentaryzacji drzewostanu na terenie Gminy Błonie.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 6-ciu miesięcy 2017-06-21

Burmistrz Błonia,działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 22.06. 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 6-ciu miesięcy:

-  część stanowiącą 35 m.kw. działki  ewid.nr 59 obr. 0016-16, położonej -  Rynek 10  w Błoniu   stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej,
-  część stanowiącą 29 m.kw. działki  ewid.nr 10/2 obr. 0023 -23, położonej przy ul. C.K. Norwida - "Park Bajka'' stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w wyniku przeprowadzonego  konkursu ofert,
-  część stanowiącą  81 m.kw działki ewid.nr 60 obr. 0016-16, położonej w Błoniu - Rynek róg ul. Sienkiewicza,  stanowiącej własność gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości wykaz_wywieszony22_06_2017.pdf 32850 bajtów 5

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony 2017-06-21

Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu    23 czerwca 2017 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Błonie, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony,  zawierający informacje o nieruchomości  położonej:
w  Bieniewie Parceli działki ewid. nr 95/2, 95/3, 95/4, 95/5 o łącznej pow. 4665 m².Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz doc00009820170621134208.pdf 246480 bajtów 4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego przy budowie Centrum Sportu w Błoniu 2017-06-20


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zawiadomienia uniewaznienie_inspektorzy.pdf 285314 bajtów 9

UWAGA! Wydział Ochrony Środowiska informuje o kolejnych zmianach ustawy o ochronie przyrody m.in. dot. wycinki drzew przez osoby fizyczne! 2017-06-19


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja kolejne_zmiany_ustawy_dodane19_06_2017.doc 35840 bajtów 4

Uwaga zmiana godziny i charakteru spotkania. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-06-21

W dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek obrad:

 1. Aktualna sytuacja w oświacie gminnej w świetle reformy oświaty.
 2. Lato w mieście.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa Podyma

Informuję, że posiedzenie będzie posiedzeniem wspólnym w ramach wszystkich Komisji Rady Miejskiej i odbędzie się o godz. 17.30.

Porządek posiedzenia:

 1. Aktualna sytuacja w oświacie gminnej (szkoły i przedszkola) w świetle reformy oświaty.
 2. Lato w mieście.
 3. Omówienie wniosków o nadanie nazwy rondu u zbiegu ulic Nowakowskiego i Poniatowskiego w Błoniu.
 4. Dni Błonia 2017 - podsumowanie.
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Wiśniewski

 Informacja dotycząca kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznie 2017-06-07


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji dotacje_pla_7062017.pdf 25644 bajtów 13

Dodatkowe konsultacje dotyczące projektu planu dla części obszaru Błonie-Wieś, ul. Bieniewicka i ul. Kwiatowa 2017-06-06


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie o dodatkowych konsultacjach ogloszenie_konsult.pdf 197312 bajtów 5

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-06-05

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 24 kwietnia 2017 r., 8 maja 2017 r., 22 maja 2017 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewody Mazowieckiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 7. Procedura związana z absolutorium: 

1) Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

 • sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016,
 • sprawozdania finansowego za rok 2016,
 • informacji o stanie mienia komunalnego.

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2016.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2016 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu.

5) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2016 i sprawozdania finansowego za rok 2016 - dyskusja.

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Błonie a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)."

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie - ul. Wiejska.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Radonice - etap 4.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie - etap I.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.

13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja 2017-06-02

Uprzejmie informujemy, że dzień 16 czerwca 2017 r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy. Urząd Miejski w Błoniu będzie w tym dniu nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Podstawa prawna: art.130 § 2 K.p.Zapytanie ofertowe na dostawę obiadów do placówek szkolnych 2017-05-31


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty zał_WOKS_1_5_2017.docx 20527 bajtów 0
2. Pełna treść zapytania zapytanie_obiady_052017.PDF 2296474 bajtów 5

Posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Błoniu 2017-05-30

W dniu 6 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZaproszenie do składania ofert pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie Centrum Sportu w Błoniu 2017-05-29


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zapytanie - branża elektryczna zap_do_skl_of_insp_elekt.pdf 4456293 bajtów 7
2. Zapytanie - branża ogólnobudowlana zap_do_skl_of_insp_bud.pdf 4442572 bajtów 6
3. Zapytanie - branża sanitarna zap_do_skl_of_ins_sanit.pdf 4456273 bajtów 8
4. Zapytanie - branża telekomunikacyjna zap_do_skl_of_ins_tele.pdf 4447920 bajtów 5
5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_inspektorzy.pdf 285314 bajtów 1

Wykaz umorzeń za 2016 rok 2017-05-24


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treśc wykazu wykaz_pomoc_2017.pdf 836702 bajtów 11

Zapytanie ofertowe na dzierżawę gruntu w Parku Bajka 2017-05-17


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść zapytania ofertowego zapytanie_dzierzawa_Bajka.pdf 2057947 bajtów 26
2. Wyniki zapytania ofertowego - protokół komisji wyniki_bajka.pdf 470534 bajtów 10

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-05-15

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 22 maja 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 4. Stanowisko Rady Miejskiej w Błoniu dotyczące Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
 7. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Wiśniewski

 Posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej 2017-05-11

W dniu 18 maja 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

 1.  Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Propozycja Stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu dotyczącego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
 3. Spotkanie z przedstawicielami firmy DAWTONA Sp. z o.o.
 4. Spotkanie z przedstawicielami firmy SOPREMA POLSKA Sp. z oo
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu. 2017-04-28

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 8 maja 2017 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie stypendiów i nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2016 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 10 kwietnia 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. referendum w Gminie Błonie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.
 13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie Sesji. 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne Komisji Problemowych 2017-04-28

W dniu 8 maja 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu celem omówienia i zaopiniowania projektów uchwał skierowanych na XXXIV Sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-04-19

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Błoniu na dzień 24 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ.
 3. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2017-04-14

W dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2016 – omówienie i zaopiniowanie.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2017-04-14

W dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

 1. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2016 – omówienie i zaopiniowanie.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2017-04-11

W dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ – omówienie i zaopiniowanie.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Sławomir SłowińskiZapytanie ofertowe na dowóz dzieci 2017-04-11

Zapytanie ofertowe na „Dowóz dzieci na wyjazdy edukacyjne” w ramach projektu pn: ”Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu”.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, Biuro Obsługi Interesanta do dnia 19 kwietnia 2017 do godz. 14.00.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. treść zapytania zapytanie_transport2.pdf 175060 bajtów 20

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2017-04-10

W dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Cetrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Wykonanie budżetu za rok 2016.
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Monika ZalewskaRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 2017-04-06


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Rozporządzenie rozporz_mrw_grypa.pdf 255376 bajtów 1

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-04-03

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 13 marca 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Błonie oraz kryteriów wyboru ofert.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Konstantów - etap I.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bieniewice (teren którego granice stanowią: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Purzyckiego, teren PKP, zachodnia granica administracyjna wsi Bieniewice - na odcinku od PKP do ul. Strażackiej, północna linia rozgraniczająca ul. Strażackiej i ul. Błońskiej).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Błoniu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/262/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2017 r.
 15. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2017-03-31

W dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
 2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2017-03-22

W dniu 28 marca 2017 r. o godz. 18.15 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności Firmy Soprema.
 2. Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych nt. inwentaryzacji drzewostanu na terenie Gminy Błonie.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie wspólne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2017-03-16

W dniu 23 marca 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie propozycji dot. zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiInformacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych 2017-03-16

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia miesięcznieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Dotacja - przedszkola Podstawowa kwota dotacji 2017 przedszkola.pdf 24912 bajtów 40
2. Dotacja - szkoły Podstawowa kwota dotacji na rok 2017_szkoły.pdf 248627 bajtów 13

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów 2017-03-07

więcej... 


XXXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2017-03-06

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 17.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji w dniu: 30 stycznia 2017 r., 10 lutego 2017 r., 13 lutego 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXV/222/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2017-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia do roku 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/374/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice – część południowo-wschodnia wsi Bieniewice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2017 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla budowy przyłącza energetycznego niskiego napięcia nN 0,4kV na działce ewidencyjnej nr 57/1, w obrębie 0015-156, miasto Błonie.
 16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiPosiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej 2017-03-02

W dniu 9 marca 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie wspólne w ramach wszystkich Komisji Problemowych Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiWyniki konkursu na realizację w 2017 r. zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie 2017-02-28

Pobierz wynikiPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2017-02-22

W dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Porządek obrad: 

 1. Sprawozdanie Komendanta Policji.
 2. Straż Miejska - aktualna sytuacja, usprawnienie działania jednostki.
 3. Sprawy różne.

  Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław UraszewskiMinisterstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-08

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w s sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
    
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.
    
W związku z powyższym prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Sporządził: Piotr Siemiak – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie pisma Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r., znak:DLP-I.062.3.2016.EL.Pismo Starosty PWZ dot. wykonania opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-08-13


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. pismo PWZ wwi.JPG 195630 bajtów 5Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
7
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl