Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
20-04-2021, Wtorek, 12:07


Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
XXX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-04-12

OGŁOSZENIE

W dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 08 i 22 marca 2021 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Błonie 2021-2027”

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, na terenie działek ewid. nr 4/7, 4/11, 4/12, 4/13 oraz części działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10 obr. 0006.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej, na terenie działek ewid. nr 5/1, 5/2 obr. 0006 oraz fragmentach działek ewid. nr 4/6, 4/9, 4/10, 17 obr. 0006.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2021 roku.

14. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

15. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 19.04.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 240_XXVII_21 Projekt 240_XXVII_21.pdf 1806764 bajtów 6
2. Projekt uchwały 261_XXX_21 Projekt 261_XXX_21.pdf 4534481 bajtów 4
3. Projekt uchwały 262_XXX_21 Projekt 262_XXX_21.pdf 1593378 bajtów 2
4. Projekt uchwały 263_XXX_21 Projekt 263_XXX_21.pdf 3586052 bajtów 1
5. Projekt uchwały 264_XXX_21 Projekt 264_XXX_21.pdf 3630389 bajtów 5
6. Projekt uchwały 265_XXX_21 Projekt 265_XXX_21.pdf 3751567 bajtów 2
7. Projekt uchwały 266_XXX_21 Projekt 266_XXX_21.pdf 1895936 bajtów 3
8. Projekt uchwały 267_XXX_21 Projekt 267_XXX_21.pdf 436199 bajtów 3
9. Projekt uchwały 268_XXX_21 Projekt 268_XXX_21.pdf 1702467 bajtów 5
10. Projekt uchwały 269_XXX_21 Projekt 269_XXX_21.pdf 3806921 bajtów 4
11. Zał. nr 1 do projektu 264_XXX_21 Zał. nr 1 do projektu 264_XXX_21.pdf 812724 bajtów 5
12. Zał. nr 1 do projektu 265_XXX_21 Zał. nr 1 do projektu 265_XXX_21.pdf 870042 bajtów 4
13. Zał. nr 2 do projektu 264_XXX_21 Zał. nr 2 do projektu 264_XXX_21.pdf 1138464 bajtów 4
14. Zał. nr 2 do projektu 265_XXX_21 Zał. nr 2 do projektu 265_XXX_21.pdf 1285270 bajtów 4

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-04-08

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

W dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej. 
 2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara Wielogórska


 Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-04-07

W dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                    /-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-04-06

W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                  /-/ Irena WaśniewskaRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021-03-24


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść raportu Raport.pdf 115397 bajtów 24

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-03-19

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

XXIX Sesję Rady Miejskiej

na dzień 22 marca 2021 r. na godz. 18:00

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Błoniu w obrębie 0029-29 przez Gminę Błonie w zamian za zaległości podatkowe.

6. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 22.03.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 258_XXIX_21 Projekt 258_XXIX_21.pdf 3889733 bajtów 11
2. Projekt uchwały 259_XXIX_21 Projekt 259_XXIX_21.pdf 1254135 bajtów 7
3. Projekt uchwały 260_XXIX_21 Projekt 260_XXIX_21.pdf 727577 bajtów 5

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-03-19

W dniu 22 marca 2021 r. o godz. 17.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2021-03-15

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 17.30. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ oraz projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaInformacja o ODWOŁANIU posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-03-02

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska zaplanowane w dniu 03 marca 2021 r. o godz. 16.30 w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu nie odbędzie się. Data kolejnego posiedzenia Komisji zostanie podana w późniejszym terminie.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-03-01

OGŁOSZENIE

W dniu 08 marca 2021 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 08 lutego 2021 r.                                        
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla wsi Cholewy etap I.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/368/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Błonie na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.
 7. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 08.03.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie   i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi”.

 

          Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 253_XXVIII_21 Projekt 253_XXVIII_21.pdf 2433412 bajtów 15
2. Projekt uchwały 254_XXVIII_21 Projekt 254_XXVIII_21.pdf 1074331 bajtów 8
3. Projekt uchwały 255_XXVIII_21 Projekt 255_XXVIII_21.pdf 21191432 bajtów 10
4. Zał. Nr 1 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 1 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 1272376 bajtów 7
5. Zał. Nr 2 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 2 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 3010107 bajtów 4
6. Zał. Nr 3 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 3 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 775303 bajtów 2
7. Zał. Nr 4 do projektu 255_XXVIII_21 Zał. Nr 4 do projektu 255_XXVIII_21.pdf 152474 bajtów 3

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-02-25

W dniu 04 marca 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodnicząca Komisji

                                                                                              /-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-02-24

W dniu 03 marca 2021 r. o godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-02-24

W dniu 03 marca 2021 r. o godz. 16:30 w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Wizyta w Dziennym Domu "Senior +" w Błoniu.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-02-22

W dniu 01 marca 2021 r. o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaDyrektor Centrum Sportu zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod automat vendingowy (samosprzedający napoje i/lub przekąski) 2021-02-15

Termin składania ofert: 26.02.2021, godz. 14.00

Miejsce składania ofert: Centrum Sportu w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 BłonieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty - plik do edycji Załącznik nr 2 Formularz oferty.doc 48640 bajtów 22
2. Informacja o wyborze oferty inf_wybor_oferty_automat_ven_8_3_21.pdf 295893 bajtów 5
3. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert.pdf 2541261 bajtów 25

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2021-02-03

W dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań sportowvch na terenie Gminy Błonie za 2020 rok.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaXXVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2021-02-02

OGŁOSZENIE

W dniu 08 lutego 2021 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 14 grudnia 2020 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu

5. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności województwa mazowieckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka północ.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Błonie i Gminy Błonie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Błoniu w obrębie 0029-29 przez Gminę Błonie w zamian za zaległości podatkowe.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację tego zadania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Błonia na złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2020 r., w sprawie – sygn. akt: IV SA/Wa 2246/20 dotyczącego Prokuratora Okręgowego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego petycji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego petycji Mieszkańca Gminy Błonie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego petycji Mieszkańca Gminy Błonie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

19. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

20. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 08.02.2021 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do zadawania pytań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 230_XXVI_20 230_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 444863 bajtów 15
2. Projekt uchwały 239_XXVII_21 239_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 1361270 bajtów 14
3. Projekt uchwały 240_XXVII_21 240_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 1810866 bajtów 12
4. Projekt uchwały 241_XXVII_21 241_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 355126 bajtów 11
5. Projekt uchwały 242_XXVII_21 242_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 3323800 bajtów 11
6. Projekt uchwały 243_XXVII_21 243_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 368187 bajtów 11
7. Projekt uchwały 244_XXVII_21 244_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 389632 bajtów 11
8. Projekt uchwały 245_XXVII_21 245_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 405089 bajtów 14
9. Projekt uchwały 246_XXVII_21 246_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 402410 bajtów 14
10. Projekt uchwały 247_XXVII_21 247_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 411453 bajtów 12
11. Projekt uchwały 248_XXVII_21 248_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 529201 bajtów 11
12. Projekt uchwały 248_XXVII_21 - Załącznik Nr 1 248_XXVII_21 Projekt uchwały - Załącznik Nr 1.pdf 1821677 bajtów 10
13. Projekt uchwały 249_XXVII_21 249_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 975472 bajtów 12
14. Projekt uchwały 250_XXVII_21 250_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 364748 bajtów 12
15. Projekt uchwały 250_XXVII_21 - Załącznik Nr 1 250_XXVII_21 Projekt uchwały - Załącznik Nr 1.pdf 825460 bajtów 11
16. Projekt uchwały 251_XXVII_21 251_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 805513 bajtów 13
17. Projekt uchwały 252_XXVII_21 252_XXVII_21 Projekt uchwały.pdf 581029 bajtów 11

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2021-01-28

W dniu 04 lutego 2021 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2021-01-27

W dniu 03 lutego 2021 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2021-01-25

W dniu 01 lutego 2021 r. o godz. 18:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie działalności Dziennego Domu "Senior +" w Błoniu.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2021-01-21

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 17.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowania na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację tego zadania.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaInformacja - dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 2021-01-15


Uprzejmie informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-18, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych/t.j.  Dz. U z 2020 poz. 1842 ze zmianami/ od dnia 05.01.2012 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości nieprzekraczającej 75 % czynszu.


Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu  warunki przyznania dodatku mieszkaniowego  wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych , w przypadku gdy:

 1. Średni miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie  3 miesięcy poprzedzający  datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy , jest co najmniej  0 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
 2. Ubiegający o dodatek mieszkaniowy najmował  lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.
 3. Ubiegającemu  się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 4. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć adnotację  wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 5. Wysokość  dodatku  mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z  Funduszu Przeciwdziałania Covid -19  stanowi 75% czynszu jednak nie więcej niż 1500 zł.
 6. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego  powiększonego o tę dopłatę   a wysokością  dodatku mieszkaniowego  ustaloną zgodnie z ustawą z dania 21.cerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych.
 7. Dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę  do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż do dniu 31 marca 2021r.


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2021-01-14

Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej w Błoniu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00

Wtorek:  od godz. 15:00 do 19:00

Środa:  od godz. 15:00 do 19:00

Czwartek:  od godz. 15:00 do 19:00

Piątek:  od godz. 10:00 do 14:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

ZAPISY:

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:

22 733 72 83 w poniedziałki i czwartki  

Porady odbywają się co 30 minut

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty

Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.


 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez organizację pozarządową - Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie(10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1 zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Lesznie. Porad prawnych w tych punktach udzielają adwokaci posiadający uprawnienia doradcy obywatelskiego oraz mediatora.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM w 2021 r.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porada telefoniczna).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń
o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która: 
 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

i obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.OGŁOSZENIE 2021-01-05

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

Pozostałe opłaty, m. in. za rezerwację stanowisk, powierzchni reklamowych itp. pozostają bez zmian.Zenon Reszka

Burmistrz BłoniaInformacja o wynikach konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie Gminy Błonie w 2021 r. 2020-12-07


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść informacji wyniki opieka zlobkowa 2021.pdf 173942 bajtów 13

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-12-07

OGŁOSZENIE

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 16:00

odbędzie się

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 09 listopada 2020 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

7. Procedura związana z uchwaleniem budżetu Gminy Błonie na rok 2021:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

3) Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Błoniu.

4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2021 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Błonie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Błonie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia petycji Mieszkańców Gminy Błonie, dzierżawcy i najemcy miejsc na placu targowym w Błoniu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowani na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację tego zadania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu.

16. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Błoniu na rok 2021.

17. Informacja o żądaniach (roszczeniach odszkodowawczych) w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach ustalających opłatę planistyczną w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2020 r.

18. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

19. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl. Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 14.12.2020 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi”.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 227-XXVI-20 227-XXVI-20 Projekt uchwały.pdf 3895510 bajtów 13
2. Projekt uchwały 228-XXVI-20 228_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 8420720 bajtów 12
3. Projekt uchwały 229-XXVI-20 229_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 412574 bajtów 10
4. Projekt uchwały 230-XXVI-20 230_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 444146 bajtów 15
5. Projekt uchwały 231-XXVI-20 231_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 460659 bajtów 13
6. Projekt uchwały 232-XXVI-20 232_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 515738 bajtów 12
7. Projekt uchwały 233-XXVI-20 233_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 1707586 bajtów 13
8. Projekt uchwały 234-XXVI-20 234_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 223760 bajtów 16
9. Projekt uchwały 235-XXVI-20 235_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 1461751 bajtów 16
10. Projekt uchwały 236-XXVI-20 236_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 3891860 bajtów 12
11. Projekt uchwały 237-XXVI-20 237_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 5683669 bajtów 10
12. Projekt uchwały 238-XXVI-20 238_XXVI_20 Projekt uchwały.pdf 17610866 bajtów 18

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-12-03

W dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne.

                                                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                                                 /-/ Barbara WielogórskaInformacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błoniu 2020-11-26

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną Przewodniczący Rady Miejskiej nie dyżuruje w Biurze Rady Miejskiej do odwołania. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie (tel. 22 752 63 33) z Biurem Rady Miejskiej w celu ustalenia terminu.

Biuro Rady MiejskiejPosiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-11-23

W dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 18.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Plan pracy Komisji na rok 2021.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-11-23

W dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

3. Zatwierdzenie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na rok 2021.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2020-11-23

W dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020.

3. Plan pracy Komisji na rok 2021.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaPosiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2020-11-23

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli do realizacji zadania „Strefa płatnego parkowani na terenie miasta Błonie” i zabezpieczenia w budżecie na 2021 rok środków finansowych na realizację tego zadania.

4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław UraszewskiPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2020-11-23

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.

2. Plan pracy Komisji na rok 2021.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2020-11-16

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska), które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 17.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie projektu Budżetu Gminy Błonie na rok 2021.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaXXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-11-02

OGŁOSZENIE

W dniu 09 listopada 2020 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.),

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 12 października 2020.r                    
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
 14. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl.

Pytania do omawianych punktów porządku obrad proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 09.11.2020 r. do godz. 15:00.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego   w Błoniu.

„Informuję, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi”.

 

          Przewodniczący Rady

                                                                                            /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 218-XXV-20 218-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 711464 bajtów 10
2. Projekt uchwały 219-XXV-20 219-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 1595151 bajtów 9
3. Projekt uchwały 220-XXV-20 220-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 630428 bajtów 7
4. Projekt uchwały 221-XXV-20 221-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 1191364 bajtów 11
5. Projekt uchwały 222-XXV-20 222-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 27525950 bajtów 11
6. Projekt uchwały 223-XXV-20 223-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 541550 bajtów 3
7. Projekt uchwały 224-XXV-20 224-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 1227405 bajtów 10
8. Projekt uchwały 225-XXV-20 225-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 4197368 bajtów 14
9. Projekt uchwały 226-XXV-20 226-XXV-20 Projekt uchwały.pdf 3340318 bajtów 6

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-10-28

W dniu 04 listopada 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-10-27

W dniu 05 listopada 2020 r. o godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Omówienie działalności poradni rehabilitacyjnej w Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu

3. Sprawozdanie z realizacji programu naprawczego w związku z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi ochrony środowiska w firmie SOPREMA sp. z o.o.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2020-10-23

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 23.10. 2020 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w obrębie 0027-27:

- część działki ewid.nr 45 obr. 0027- 27 o pow.10 m.kw,  położonej  przy ul. Legionów  w Błoniu, (bulwary błońskie) stanowiącej własność Gminy Błonie, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie   bezprzetargowej.

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz informacja_bulwary1.pdf 228450 bajtów 13

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 2020-10-12

W dniu 15 października 2020 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Przygotowanie projektu wprowadzenia parkometrów na terenie miasta.

2. Wyznaczenie miejsc wymagających przebudowy i modernizacji.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław UraszewskiOgłoszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w TRYBIE ZDALNYM 2020-10-09

Informuję, że na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zaplanowane w dniu 12 października 2020 r. o godz. 15.45 odbędzie się w trybie zdalnym.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaOgłoszenie o zwołaniu Wspólnego posiedzenia Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu oraz XXIV Sesji Rady Miejskiej w Błoniu w TRYBIE ZDALNYM 2020-10-09

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu od soboty tj. 10.10.2020 na terenie całego kraju tzw. "strefy żółtej" związanej z epidemią COVID-19 oraz znacznym wzrostem pozytywnych wyników testów na COVID-19 u mieszkańców Gminy Błonie, zwołuję Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 09.10.2020 oraz XXIV Sesję Rady Miejskiej w Błoniu w dniu 12.10.2020 w trybie zdalnym.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl. Pytania do omawianych punktów porządku obrad, proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 12.10.2020 r. do godz. 16:00. Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Podstawa prawna:

Art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz WiśniewskiXXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-10-05

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 12 października 2020 r. o godz. 17:00

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 07 września 2020 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Błonie.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2020-2026.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr XIX/179/20 z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Błonie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla budowy gazociągu średniego ciśnienia i przyłącza gazu średniego ciśnienia na działce ewidencyjnej nr 11/7 w obrębie 0001-01, miasto Błonie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej, prawo przejścia i przejazdu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu oraz zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 listopada 2018 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokurator Okręgowej w Warszawie na uchwałę nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r, w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie, która to uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015 r., poz. 6511, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu nr IX/76/15 z dnia 8 czerwca 2015 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015 r., poz. 6515 oraz uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu nr XXI/190/16 z dnia 5 września 2016 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2016 r., poz. 8852, a także uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu nr XXXV/289/17 z dnia 22 maja 2017 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2017 r.; poz. 5687.

16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

17. Zamknięcie Sesji.

W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju zachęcamy do oglądania transmisji z Sesji dostępnej na stronie internetowej Gminy Błonie w zakładce Rada Miejska/Transmisja Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 206_XXIV_20 206-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 636899 bajtów 8
2. Projekt uchwały 207_XXIV_20 207-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 595143 bajtów 7
3. Projekt uchwały 208_XXIV_20 208-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 600152 bajtów 9
4. Projekt uchwały 209_XXIV_20 209-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 715819 bajtów 9
5. Projekt uchwały 210_XXIV_20 210-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 394704 bajtów 8
6. Projekt uchwały 211_XXIV_20 211-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 237204 bajtów 8
7. Projekt uchwały 212_XXIV_20 212-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 1099469 bajtów 6
8. Projekt uchwały 213_XXIV_20 213-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 1505397 bajtów 8
9. Projekt uchwały 214_XXIV_20 214-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 1195581 bajtów 6
10. Projekt uchwały 215_XXIV_20 215-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 363828 bajtów 8
11. Projekt uchwały 216_XXIV_20 216-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 428942 bajtów 7
12. Projekt uchwały 217_XXIV_20 217-XXIV-20 Projekt uchwały.pdf 3563191 bajtów 5

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2020-10-05

W dniu 12 października 2020 r. o godz. 15.45 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z realizacji zobowiązań podjętych przez Dyrektora Centrum Kultury w Błoniu na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 26 sierpnia 2020r.

2. Funkcjonowanie placówek oświatowych w sytuacji zaostrzonego reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaWspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2020-10-02

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska) w dniu 09 października 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaInformacja 2020-09-25

Informujemy, że stanowisko ds. działalności gospodarczej  oraz Punkt Potwierdzający Profil Zaufany będą nieczynne w dniu 28.09.2020 (poniedziałek ) w godzinach 12.20 do 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.Dyrektor Centrum Sportu zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni pod wolnostojący bankomat 2020-09-22


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty Formularz oferty.pdf 560924 bajtów 6
2. Pełna treść zaproszenia Zaproszenie do składania ofert.pdf 999589 bajtów 10
3. Wzór umowy najmu Umowa najmu (wzór).pdf 2964407 bajtów 5

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-09-10

W dniu 17 września 2020 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Działalność Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu – dostępność do lekarzy.
 2. Sprawy różne.

 

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji

                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska


 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-09-08

W dniu 14 września 2020 r. o godz. 17.30 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie zgłoszonych uwag mieszkańców dotyczących działalności MPWiK w Błoniu.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaXXIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-08-31

OGŁOSZENIE

W dniu 07 września 2020 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.),

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 29 czerwca 2020 r. i 10 lipca 2020 r.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 7. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.
 8. Zamknięcie sesji.

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl. Pytania do omawianych punktów porządku obrad, proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 07.09.2020 r. do godz. 15:00. Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 203_XXIII_20 Projekt 203_XXIII_20.pdf 1870759 bajtów 11
2. Projekt uchwały 204_XXIII_20 Projekt 204_XXIII_20.pdf 4205726 bajtów 11
3. Projekt uchwały 205_XXIII_20 Projekt 205_XXIII_20.pdf 463929 bajtów 6

Dyrektor Centrum Sportu zaprasza do składania ofert cenowych w konkursach na najem powierzchni użytkowej pływalni - tory basenu sportowego i tory basenu do nauki pływania 2020-08-28


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. formularz oferty - basen do nauki pływania Formularz oferty basen do nauki pływania.doc 50688 bajtów 53
2. formularz oferty - basen sportowy Formularz oferty basen sportowy.doc 50688 bajtów 44
3. Informacja o wyniku - basen do nauki pływania Informacja o wyniku basen do nauki pływania.pdf 754355 bajtów 45
4. Informacja o wyniku - basen sportowy Informacja o wyniku tor basenu sportowego.pdf 791721 bajtów 53
5. Pełna treść zaproszenia - basen do nauki pływania Ogłoszenie basen do nauki pływania.pdf 3040120 bajtów 73
6. Pełna treść zaproszenia - basen sportowy Ogłoszene najem torów.pdf 1973217 bajtów 54
7. Wzór umowy - basen do nauki pływania Umowa basen do nauki pływania.pdf 6450639 bajtów 42
8. Wzór umowy - basen sportowy Umowa najem torów.pdf 6441340 bajtów 34

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-08-27

W dniu 03 września 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaZapytanie ofertowe - dostarczanie posiłków do szkół w Błoniu 2020-08-26

Zapytanie ofertowe z dn. 26.08.2020 r. na usługę polegającą na sporządzaniu i dostawie gotowych, gorących posiłków dla dzieci z terenu Gminy Błonie objętych pomocą w zakresie dofinansowania wyżywienia przez OPS w Błoniu – dostarczanych do szkół podstawowych i LOZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyborze oferty inf o wyborze oferty.pdf 301983 bajtów 8
2. Zapytanie ofertowe zapytanie_posilki_do_szkol26_08_2020.pdf 1939876 bajtów 6

Dyrektor Centrum Sportu zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod automat vendingowy (samosprzedający) z produktami basenowymi i higienicznymi 2020-08-25


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty Formularz oferty vending.doc 48640 bajtów 14
2. Pełna treść zaproszenia ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT VENDING.pdf 5932590 bajtów 20
3. Wyniki postępowania wyniki vending.pdf 288118 bajtów 2

Dyrektor Centrum Sportu w Błoniu zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod wolnostojący bankomat z funkcją wpłatomatu 2020-08-25

Termin składania ofert 9.09.2020 godz. 14.00Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty Formularz oferty bankomat.doc 47104 bajtów 4
2. Informacja o wyniku postępowania Informacja o wyniku pow. pod bankomat.pdf 682892 bajtów 2
3. Pełna treść zaproszenia ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT BANKOMAT.pdf 5664010 bajtów 8

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2020-08-19

W dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Przygotowanie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie, do rozpoczęcia i funkcjonowania w roku szkolnym 2020/2021.

2. Rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

3. Omówienie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020.

4. Omówienie działalności i pracy Centrum Kultury w Błoniu w czasie epidemii COVID-19.

5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2020-07-24

Burmistrz Błonia,działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020., poz.65) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 24.07.2020 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w obrębie 0016-16:


-  część działki ewid. nr 60 o pow. 63 m.kw., położonej Rynek róg Sienkiewicza w Błoniu, część działki  ewid. nr 59 o pow. 35 m.kw., położonej Rynek 10 w Błoniu i część działki ewid. nr 85 o pow. 11 m. kw., położonej przy ul. 11 Listopada 3/1  w Błoniu, stanowiące własność Gminy Błonie, przeznaczone do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.


 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości wykaz_24_07_2020.pdf 33569 bajtów 22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu poszukuje terapeuty do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych 2020-07-20


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna RODO klauzula_informacyjna_RODO_OPS.docx 20162 bajtów 3
2. Ogłoszenie ogloszenie__terapeuta_SUO_zlecenie.pdf 395976 bajtów 7

Stanowisko Rady Społecznej ds. CPK podsumowujące prace Rady w okresie od czerwca 2019 do czerwca 2020r. 2020-07-14


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść dokumentu Stanowisko podsumowujące prace Rady Społecznej ds CPK 06.2019- 06.2020 -1(1).pdf 919692 bajtów 8

XXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-07-07

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

XXII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 10 lipca 2020 r. o godz. 17.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Wiejskiej, na terenie działki ewid. nr 22 obr. 0012.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla Błonia".

5. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 200-XXII-20 200-XXII-20 Projekt uchwały.pdf 1621524 bajtów 7
2. Projekt uchwały 201-XXII-20 201-XXII-20 Projekt uchwały.pdf 373517 bajtów 5
3. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały 200-XXII-20 200-XXII-20 Projekt uchwały Zał. Nr 1.pdf 542540 bajtów 5
4. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały 200-XXII-20 200-XXII-20 Projekt uchwały Zał. Nr 2.pdf 885293 bajtów 8

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-07-07

W dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaPosiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 2020-07-03

W dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie sytuacji hydrologicznej w Gminie Błonie.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Grażyna KościńskaZaproszenie do składania ofert w konkursie na najem pomieszczeń kręgielni 2020-07-02

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu zaprasza do składania ofert cenowych w konkursie na najem zespołu pomieszczeń kręgielni z zapleczem gastronomicznym wraz z wyposażeniem, mieszczącym się na poziomie -1 w budynku Centrum Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1, 05-870 BłonieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku postępowania kregielnia wynik.pdf 432434 bajtów 21
2. Pełna treść ogłoszenia kregielnia.pdf 4956924 bajtów 28
3. Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej CSZarz142020.pdf 521689 bajtów 3

XXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-06-22

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 16.30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

XXI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 01 i 18 czerwca 2020 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Raport o stanie Gminy Błonie za 2019 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Błonie za 2019 rok,

b) debata nad raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania.

5. Procedura związana z absolutorium:

a) Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019,

- sprawozdania finansowego za rok 2019,

- informacji o stanie mienia komunalnego.

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2019.

c) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2019 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.

d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2019.

e) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2019 i sprawozdania finansowego za rok 2019 - dyskusja.

f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2019 i sprawozdania finansowego za 2019 r.

g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2020-2026.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową gminy Błonie na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr ewid. 4/6, 4/7, 4/9, 4/10, 4/12 i 4/13 w obrębie 0006-06 położonych w m. Błonie przy ul. Lesznowskiej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla wsi Cholewy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Pana …… z dnia 02 czerwca 2020 r.

13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 190-XXI-20 190-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 537282 bajtów 7
2. Projekt uchwały 191-XXI-20 191-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 1443450 bajtów 4
3. Projekt uchwały 192-XXI-20 192-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 7492986 bajtów 4
4. Projekt uchwały 193-XXI-20 193-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 310602 bajtów 2
5. Projekt uchwały 194-XXI-20 194-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 222697 bajtów 3
6. Projekt uchwały 195-XXI-20 195-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 166819 bajtów 3
7. Projekt uchwały 196-XXI-20 196-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 286055 bajtów 4
8. Projekt uchwały 197-XXI-20 197-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 2303975 bajtów 5
9. Projekt uchwały 198-XXI-20 198-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 4007550 bajtów 5
10. Projekt uchwały 199-XXI-20 199-XXI-20 Projekt uchwały.pdf 316755 bajtów 4
11. Załącznik do projektu uchwały 191-XXI-20 191-XXI-20 Projekt uchwały Zał. Nr 1.pdf 1015410 bajtów 5

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu 2020-06-18

Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska) w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

/-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

/-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

/-/ Jarosław Uraszewski

 

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

/-/ Grażyna Kościńska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska

/-/ Irena WaśniewskaInformacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-06-16

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020 r. , poz.65 z późn. zm.) informuje, że w dniach od 19 czerwca 2020r. do 13 lipca 2020r. na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz na stronach internetowych urzędu wywieszony jest do publicznej wiadomości wykaz:
- nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako    działka ewidencyjna nr 31 obr. 0023-23 m. Błonie, stanowiącej własność Gminy Błonie, położonej w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1, uregulowanej w KW-WA1G/00078943/7, zabudowanej budynkiem Centrum Sportu w Błoniu stanowiącym wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny, przeznaczonej do oddania w użyczenie.XX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-06-16

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

XX Sesję Rady Miejskiej

na dzień 18 czerwca 2020 r. na godz. 17:30

w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1 B

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Błonie na rok szkolny 2020/2021.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2020-2026.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2020.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 187-XX-20 187-XX-20 Projekt uchwały.pdf 416220 bajtów 7
2. Projekt uchwały 188-XX-20 Projekt uchwały 188-XX-20.pdf 1118065 bajtów 9
3. Projekt uchwały 189-XX-20 Projekt uchwały 189-XX-20.pdf 3429167 bajtów 6

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-06-10

W dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Błonie za 2019 rok.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2020-06-09

W dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Błonie na rok szkolny 2020/2021.

2. Analiza tematu „Lato w mieście” w kontekście pandemii Covid-19.

3. Przebieg egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Błoniu.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Ewa PodymaZaproszenie do składania ofert w konkursie na najem pomieszczeń w Centrum Sportu – kręgielnia 2020-06-08

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu zaprasza do składania ofert cenowych w konkursie na najem zespołu pomieszczeń kręgielni z zapleczem gastronomicznym wraz z wyposażeniem, mieszczącym się na poziomie -1 w budynku Centrum Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1, 05-870 BłonieZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz oferty Formularz_oferty_kregielnia.pdf 1162352 bajtów 35
2. Informacja o unieważnieniu konkursu kregielnia_uniewaznienie.pdf 245684 bajtów 3
3. Pełna treść zaproszenia Pelna_tresc_zaproszenia_kregielnia8_6.pdf 3497410 bajtów 40
4. Protokół przekazania Protokol_przekazania_kregielnia8_6.pdf 1873618 bajtów 5
5. Wykaz pomieszczeń Wykaz_pomieszczen_kregielnia8_6.pdf 271399 bajtów 8
6. Wykaz wyposażenia Wykaz_wyposazenia_kregielnia8_6.pdf 1458018 bajtów 9
7. Wzór umowy Wzor_umowy_najmu_kregielnia8_6.pdf 2040986 bajtów 9

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) za okres 01.01.2019-31.12.2019 2020-06-04

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit.f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) - Burmistrz Błonia podaje do wiadomości publicznej wykaz podatników, którym umorzył zaległości podatkowe, rozłożył na raty, odroczył terminy płatności oraz udzielił ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych i podatku rolnego w kwocie przewyższającej 500zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść wykazu Wykaz 2019.pdf 103299 bajtów 18

XIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-05-25

OGŁOSZENIE

W dniu 01 czerwca 2020 r. o godz. 17:00

odbędzie się

XIX Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.),

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji w dniu 09 marca 2020 r. i 27 kwietnia 2020 r.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Błonie na rok 2020.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2020-2026.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana… do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr XVIII/176/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27.04.2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2020 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

11. Informacje bieżące, wolne wnioski i pytania.

12. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl. Pytania do omawianych punktów porządku obrad, proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 01.06.2020 r. do godz. 15:00. Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały 179-XIX-20 179-XIX-20 Projekt uchwały.pdf 4315067 bajtów 12
2. Projekt uchwały 180-XIX-20 180-XIX-20 Projekt uchwały.pdf 438187 bajtów 9
3. Projekt uchwały 181-XIX-20 181-XIX-20 Projekt uchwały.pdf 375075 bajtów 5
4. Projekt uchwały 182-XIX-20 182-XIX-20 Projekt uchwały.pdf 506481 bajtów 3
5. Projekt uchwały 183-XIX-20 183-XIX-20 Projekt uchwały.pdf 523105 bajtów 9
6. Projekt uchwały 184-XIX-20 184-XIX-20 Projekt uchwały.pdf 329685 bajtów 9
7. Projekt uchwały 185-XIX-20 185-XIX-20 Projekt uchwały.pdf 3500544 bajtów 7

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-05-22

W dniu 29 maja 2020 r. o godz. 17.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Barbara WielogórskaPosiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska 2020-05-18

W dniu 25 maja 2020 r. o godz. 18.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Irena WaśniewskaXVIII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu 2020-04-23

OGŁOSZENIE

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z pózn. zm.)

na wniosek Burmistrza Błonia

zwołuję

XVIII Sesję Rady Miejskiej

na dzień 27 kwietnia 2020 r. na godz. 17:15

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 374 z późn. zm.),

sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

4. Zamknięcie sesji.

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.blonie.pl. Pytania do omawianych punktów porządku obrad, proszę o wysyłanie na adres biuro.rady@um.blonie.pl do dnia 27.04.2020 r. do godz. 15:00. Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                         /-/ Tomasz WiśniewskiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Projekt uchwały nr 177_XVIII_20 PROJEKT 177_XVIII_20.pdf 1021693 bajtów 19

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 2020-04-22

W dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), komisja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. SKMBT_22313061208540.pdf 764226 bajtów
11
Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl