Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
7-12-2023, Czwartek, 20:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAKOŃCZONY. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze od referenta do głównego specjalisty d/s dróg
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Błonie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Błoniu.

1. Stanowisko pracy: od referenta do głównego specjalisty d/s dróg.

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe lub minimum średnie techniczne,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
e) co najmniej dwuletni staż pracy,
f) nieposzlakowana opinia,
g) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) znajomość przepisów prawnych z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
b) komunikatywność,
c) umiejętność zwięzłego, jednoznacznego formułowania myśli,
d) znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu,
e) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje i finanse publiczne samorządu gminnego.
4. Mile widziane uprawnienia budowlane – drogowe.

Zadania wykonywane na stanowisku:
a) przygotowywanie do zatwierdzenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar,
b) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami w pasie drogowym,
c) koordynacja robót w pasie drogowym,
d) bieżąca kontrola i nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych,
e) przygotowywanie zadań do przetargu,
f) prowadzenie rejestru spraw prowadzonych w Wydziale.

4. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie ,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy – wzór dostępny w Dziale Kadr Urzędu MiG w Błoniu,
d) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
e) kopie dokumentów poświadczających i dodatkowe kwalifikacje,
f) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności oprawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Błoniu, ul. Rynek 6; pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Błoniu, 05-870 Błonie, Rynek 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do głównego specjalisty d/s dróg” do dnia 16.03.2009 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.blonie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Zenon Reszka


Błonie, 23 lutego 2009 r.


 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyniku naboruPlik PDF 191.96 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2009-02-23 16:45:55
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2009-02-23 16:48:35
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2009-05-11 17:56:38

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl