Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:11
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIADAMIAJĄCE STRONY POSTĘPOWANIA O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

                                                                                                       Stalowa Wola dnia 25.10.2010r.
PREZYDENT MIASTA
   STALOWEJ WOLI

GK VI/3-7662/20/10


                                                               OBWIESZCZENIE


  Zawiadamiam na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wydaniu   w dniu 25.10.2010r.,   na wniosek Inwestora, postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli” , Inwestor Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.
   Na podstawie art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
  Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 Zgodnie z art 71 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U. Nr 199 poz 1227),oraz § 3 ust. 1 pkt 56,  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Prezydent w/w Miasta  wydał po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Stalowej Woli, postanowienie w którym rozstrzygnął  o  braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania - sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.  

Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola, wywieszenie na tablicy ogłoszeń    w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.
 
Z treścią powyższego  postanowienia  strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, I piętro, pok. 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

  Na  postanowienie   służy stronom  prawo wniesienia zażalenia do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  ul. Św. Barbary 12 w terminie 7 dni od podania do wiadomości , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-10-27 11:48:30
Udostępnił: Witold Tutak
Data: 2010-10-27 11:55:49
Modyfikował(a): Witold Tutak
Data: 2010-10-27 11:58:26

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl