Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 14:43
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II / 826 /10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść ARCHIWALNA !

 

Zarządzenie Nr II / 826 /10
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 10 maja 2010 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr LVI/955/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.


Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:


 § 1


1.    Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
•    ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie – "Promocja zdrowego stylu życia - Warsztaty psychologiczne w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowań"
•    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
Zadanie – "Wakacje w zgodzie z naturą"

2.    Zadania określone w ust.1 realizowane będą przez organizacje lub podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego         i o wolontariacie. Klasyfikacja budżetowa: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy, § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
3.    Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (http://bip.zetorzeszow.pl/imstalowawola/) pod hasłem "Prezydent Miasta", na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli oraz  na tablicy ogłoszeń.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta  Stalowej Woli.
 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Stalowej Woli.
 

- Załącznik do Zarządzenia Nr II /826/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 10 maja 2010 roku (pobierz plik pdf).


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-05-13 09:16:30
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-05-13 09:17:02

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl