Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 03:45
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II / 790/ 10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu (...)
Treść ARCHIWALNA !

 
Zarządzenie Nr II / 790/ 10
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 19 marca 2010 roku
 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591, z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem Zarządzeniem              Nr II/743/10 z dnia 5 luty 2010 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:
 
§ 1
 
1.      Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie -„Promocja zdrowego stylu życia” realizować będzie Podkarpackie Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju BATNA w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 34 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.000,- zł,
Zadanie -„Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą” realizować będzie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 16 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 4.000,- zł,
Zadanie -„Promocja honorowego krwiodawstwa” realizować będzie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 8 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 8.000,- zł,
Zadanie -„Przeciwdziałanie bezradności chorych na stwardnienie rozsiane” realizować będzie Stalowowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 7.000,- zł,
Zadanie -„Przeciwdziałanie osteoporozie i chorobom narządu ruchu” realizować będzie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 17.000,- zł,
2.      Zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:
Zadanie- „Organizacja i promocja wolontariatu”- nie będzie realizowane - wpłynęła tylko jedna oferta i nie spełniła warunków formalnych.
3.      Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
Zadanie - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuzcji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” realizować będzie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet Po Mastektomii AMAZONKA w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 12.500,- zł.
 
§ 2
 
Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z działu 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
 
§ 3
 
Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconego zadania wyznacza się Wydział Edukacji i Zdrowia.
 
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-03-24 08:15:28
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-03-24 08:19:40

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl