Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:54
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/745/10
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 8 lutego 2010 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu
 
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr LVI/955/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:
§ 1
1.                Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu:
Zadanie 1   „Upowszechnianie muzyki poważnej”
Zadanie 2   „Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego naszego regionu”
Zadanie 3   „Upowszechnianie folkloru regionalnego”
Zadanie 4   „Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży”
Zadanie 5   „Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży”
Zadanie 6   „Warsztaty chóralne dla dzieci i młodzieży”
Zadanie 7   „Umacnianie więzi kulturowych pomiędzy twórcami literatury regionalnej                      
                    a lokalną społecznością”
Zadanie 8   „Upowszechnianie wiedzy i umiejętności muzycznych”
Zadanie 9   „Promowanie poezji i muzyki”
Zadanie 10 „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”
2.                Zadania określone w ust.1 realizowane będą przez organizacje i podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Klasyfikacja budżetowa: dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność, § 2830 – Dotacja celowa     z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
3.                Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (./), pod hasłem „Prezydent Miasta”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ds. kultury i ds. sportu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowa Wola.
 
 

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-02-08 15:02:56
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-02-08 15:13:17

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl