Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 04:52
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr II/739/10 z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku.
Treść ARCHIWALNA !

                                                    Zarządzenie Nr II / 739 / 10
                                               Prezydenta Miasta Stalowej Woli
                                                     z dnia 2 lutego 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 142 poz.1591, z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem Zarządzeniem Nr II/708/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
                                                Prezydent Miasta Stalowej Woli
                                                      zarządza co następuje:
                                                             

                                                                      § 1
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zadanie - ”Udzielenie schronienia osobom bezdomnym” realizować będzie Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 67.760,- zł,
Zadanie - ”Pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności” realizować będzie Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy w Stalowej Woli, ul.Hutnicza 8 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 17.000,- zł,
Zadanie - ”Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób biednych, niezaradnych życiowo” realizować będą: 
- Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, ul. ks.Jerzego Popiełuszki 4 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 16.750,-zł,
- Parafia pw. św. Floriana – Akcja Katolicka w Stalowej Woli, ul. Floriańska 5 wraz  z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.350,- zł,
- Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Pryzmat w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 8 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 11.610,52 zł,
- Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących  w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 16 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.400,- zł,
- Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 40.889,48 zł,
Zadanie - „Aktywizacja i integracja osób starszych” realizować będą:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 2A wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 7.000,- zł,
- Stowarzyszenie Pokój i Dobro w Stalowej Woli, ul. Klasztorna 27 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 20.000,- zł.
2.Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie - ”Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób     z chorobą psychiczną” realizować będą:
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli, ul Hutnicza 14 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.000,- zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski Florian w Stalowej Woli, ul. Floriańska 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 11.000,- zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski Nadzieja w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 14 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 12.000,- zł.
Zadanie - „Zajęcia z dziećmi z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD” realizować będzie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej Pryzmat w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 8 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 9.000,- zł.
Zadanie - „Zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie wadom postawy” realizować będzie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 5 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 20.000,- zł.
3. Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
Zadanie - „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży” realizować będą:
- Stowarzyszenie Pokój i Dobro w Stalowej Woli, ul. Klasztorna 27 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 8.610,- zł,
- Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 32 wraz z udzieleniem wsparcia w kwocie 8.000,- zł.
                                                                      § 2
Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z działu 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
                                                                     § 3
Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconego zadania wyznacza się Wydział Edukacji i Zdrowia.
                                                                     § 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia.
                                                                     § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2010-02-04 09:40:21
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-02-04 10:02:32

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl