Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 18:01
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II/721/09 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację 2010 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/721/09

 

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

z dnia 31grudnia 2009r.
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację 2010 roku zadań publicznych z zakresu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Stalowa Wola
zarządza, co następuje
 
§ 1
 
1.      Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej wraz z udzieleniem dotacji zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2.      Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 
§ 2
 
Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconych zadań wyznacza się Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II/721/09 (pobierz plik)


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-01-06 14:38:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-01-06 14:44:21

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl