Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 08:35
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II / 708 / 09 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (...).
Treść ARCHIWALNA !

 

 
Zarządzenie Nr II / 708 / 09
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 15 grudnia 2009 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.), art.25 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r.Nr 115 poz. 728 z późn. zm.), Uchwały Nr LVI/955/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza, co następuje:
 
§ 1
      1.   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu:
-        pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
        Zadanie - „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym”
        Zadanie - „Pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności”
        Zadanie - „Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób biednych, niezaradnych życiowo”
        Zadanie - „Aktywizacja i integracja osób starszych”
-         ochrony i promocji zdrowia:
        Zadanie - „Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
                         osób z chorobą psychiczną”
        Zadanie - „Zajęcia z dziećmi z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD”
        Zadanie - „Zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie wadom postawy”
-         krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
        Zadanie - „ Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży”
 
2.      Zadania określone w ust. 1 realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej(zadania z zakresu pomocy społecznej ), zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży). Klasyfikacja budżetowa: dział – 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
3.      Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (http://bip.zetorzeszow.pl/umstalowawola/), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w wersji skróconej w dzienniku lokalnym.
 
  
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
Załączniki:
 
 
 
 

 

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-12-16 11:40:28
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-12-16 12:12:48

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl