Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:38
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA DOTYCZĄCE DECYZJI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W TARNOBRZEGU. ZNAK SKO-402/803/09.


PREZYDENT  MIASTA
  STALOWEJ WOLI
                                                                                                              Stalowa Wola dnia 04.12.2009r.
GK VI/3-7662/7 /09

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
- zawiadamiam na zlecenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu (wyrażonym w piśmie z dnia 30.10.2009r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 30.11.2009r.), - że w dniu 30 października 209r. została podjęta decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu znak SKO-402/E/803/09, orzekająca o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 lipca 2009r., 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „ Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lecz nie używanego budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wrzosowej 4 w Stalowej Woli na pomieszczenie magazynowe i halę segregacji odpadów (suchych)”. 
Inwestor- Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli.

Jednocześnie zawiadamiam  strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu,  w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, Wydział Gospodarki Komunalnej, pok. 30, w godzinach pracy Urzędu. Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia,  na tablicy ogłoszeń Urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola.


W związku z powyższym informuję, iż stronom postępowania służy prawo wniesienia skargi  na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie  za   pośrednictwem SKO w Tarnobrzegu  - w terminie  30  dni od daty podania do publicznej wiadomości.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-12-07 13:26:04
Udostępnił: Witold Tutak
Data: 2009-12-07 13:32:17

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl