Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 17:31
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stalowej Woli".
Treść ARCHIWALNA !

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA  MIASTA  STALOWEJ  WOLI
z dnia 19 listopada 2009 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 ze zm.) - informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stalowej Woli”. Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowej Woli.
Pismem z dnia 17.11.2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.11.2009 r.) znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-2-48/09/is Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowej Woli.
Opinią sanitarną z dnia 09.11.2009 r. znak ZNS.465-97/09 (data wpływu do tut. Urzędu 19.11.2009r.) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych
w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Prezydent Miasta Stalowej Woli odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowej Woli.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola oraz na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta,  ul. Wolności 7.
Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Stalowa Wola  przy ul. Wolności 7,  Wydział GK, pok. 30, w godzinach pracy Urzędu.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-11-19 09:26:37
Udostępnił: Witold Tutak
Data: 2009-11-19 09:30:35
Modyfikował(a): Witold Tutak
Data: 2009-11-19 09:31:33

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl