Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:21
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Skarpa w Stalowej Woli oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Treść ARCHIWALNA !

 

Stalowa Wola , dnia 18.06.2009r.
PREZYDENT MIASTA
STALOWEJ WOLI
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Skarpa w Stalowej Woli oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :
-    osiedla Śródmieście w Stalowej Woli,
- obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli,- rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XVI/222/07 z dnia 16.10.2007r., Nr XXI/303/08 z dnia 31.01.2008r., Nr XXI/304/08 z dnia 31.01.2008r., Nr VII/76/07 z dnia 30.03.2007r.oraz Nr XVI/221/07 z dnia 16.10.2007r.
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Skarpa w Stalowej Woli obejmującego obszar położony od ul. Czarnieckiego pomiędzy ul. Poniatowskiego a projektowaną trasą Podskarpową do osiedla Poręby II w Stalowej Woli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie zmiany ustaleń dotyczących obszarów oznaczonych na rysunku projektu planu symbolami 1MN, 3MW oraz zmiany linii rozgraniczających i ustaleń terenów oznaczonych symbolami 6MN,3MW,4MW,2U).
  • projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieściew Stalowej Woliobejmującego fragment obszaru przy ul. Staszica ( vis a vis stacji CPN), oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZO (w zakresie zmiany przeznaczenia i warunków zagospodarowania) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarupołożonego pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią w Stalowej Woli obejmującego fragment obszaru położonego pomiędzy ul. Energetyków a terenami PKP, oznaczonego na rysunku planu symbolami 5U i 2P wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli obejmującego teren położony w środkowej części osiedla Fabrycznego (obszaru planu), przeznaczonego pod usługi publiczne - teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP4 oraz pod miejską zieleń publiczną – dwa tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP2, w tym jeden położony pomiędzy zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługową od ulicy Niezłomnych do ul. 1-go Sierpnia, drugi pomiędzy terenem kolejowym a terenem usług –UC1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
w dniach od 26 czerwca 2009r. do 28 lipca 2009r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Narutowicza 14 ( I- piętro , pokój nr 8) w godz. od 730 do 1530 - od poniedziałku do piątku
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2009r.w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 ( I- piętro , sala nr 17) o godz. 15 30.
 
 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego ( zmianie planu), może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Stalowej Woli 
-w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 ( parter –Biuro Obsługi Klienta) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2009r.
 
 
                                                     Prezydent Miasta
                                                     Stalowej Woli
                                                                      Andrzej Szlęzak

 

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-06-18 12:42:11
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-06-18 12:48:35
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-06-18 12:51:10

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl