Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 03:15
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr II/485/08 z dn. 31.12.2008 r. - rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku.
Treść ARCHIWALNA !

Zarządzenie Nr II/485/08
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 31grudnia 2008r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu  profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)

Prezydent Miasta Stalowa Wola
zarządza, co następuje
 

§ 1

1.Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży wraz      z udzieleniem dotacji zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzą z działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 2

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconych zadań wyznacza się Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 

Pobierz załącznik do zarządzenia


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-01-13 10:13:00
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-01-13 10:20:38
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-01-13 10:21:29

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl