Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 06:58
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola z dnia 26.07.2008r. znak GK VI/3-7662/19
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 26.07.2008r.
PREZYDENT MIASTA
STALOWA WOLA

GK VI/3-7662/19/08
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wszczęciu w dniu 25 kwietnia 2007r., na wniosek Inwestora – Gmina Stalowa Wola, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Termomodernizacja szkół i przedszkoli w Stalowej Woli- poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej”.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na działkach nr ew.257,  2239, 146, 729/1, 801/2, 1337/1, 951, 895/11, 796, 259, 829, 1335, 2244   w obrębie 3, oraz działka nr ew. 127 w obrębie 2, i  działka nr ew. 2/221 w obrębie 3, znajdujących się na terenie Miasta Stalowa Wola.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41§1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli /www.stalowawola.bip.e-zet.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.


Autor:
Data: 2008-07-31 15:37:03
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-07-31 15:37:03

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl